jauno_audz_uznemsana_afisa_2021)

 


    Tukuma Mūzikas skola ir akreditēta profesionālās ievirzes izglītības iestāde, kurā var apgūt dažādu mūzikas instrumentu spēli. Mācības Mūzikas skolā ir pirmais solis uz profesionālo mūzikas izglītību. Daudzi skolas absolventi savu talantu turpina pilnveidot mūzikas vidusskolās, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā un  citās augstskolās.

Mūsu Mūzikas skolas absolventu vidū ir ne tikai profesionāli mūziķi, bet arī augstskolu mācībspēki, banku darbinieki, žurnālisti, aktieri, juristi un citu profesiju pārstāvji.
Pietiekami elastīgās mācību programmas ir piemērotas arī bērniem, kuri nākotnē neplāno kļūt par profesionāliem mūziķiem.

Mūsu adrese:

Baznīcas iela 2, Tukums, LV – 3101

Tālruņi:
Direktore: 63124340
Dežurants: 63122710

e-pasts:  muzika @ tukums . lv

 

Informācija par audzēkņu  apmācību – pie priekšmeta pedagoga;

Informācija par mācību procesu – pie direktores vietnieces: 26333864

Informācija par skolas vadības jautājumiem: 29440320; 27060656

 

Arhīvs
Kalendārs

Facebook