Informējam, ka mācību process laikā no 2020.gada 26.oktobra līdz 6.novembrim Tukuma Mūzikas skolā tiks organizēts atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.360 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”.
?? Individuālās nodarbības notiks klātienē.
?? Grupu un kolektīvās muzicēšanas nodarbības notiks attālināti, pedagogam sazinoties ar audzēkņiem. Grupu stundu mācību uzdevumi tiks nosūtīti katram audzēknim. Pedagogi sniegs individuālas konsultācijas, vienojoties ar katru audzēkni atsevišķi par viņa ierašanos.

  Saistībā ar 2020. gada 27. oktobrī veiktajiem MK noteikumu Nr.360 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” grozījumiem, kuri stājas spēkā 2020. gada 30. oktobrī, Tukuma Mūzikas skolā mācības notiks attālināti vai klātienē tikai individuāli līdz 2020. gada 13. novembrim.

 

    Tukuma Mūzikas skola ir akreditēta profesionālās ievirzes izglītības iestāde, kurā var apgūt dažādu mūzikas instrumentu spēli. Mācības Mūzikas skolā ir pirmais solis uz profesionālo mūzikas izglītību. Daudzi skolas absolventi savu talantu turpina pilnveidot mūzikas vidusskolās, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā un  citās augstskolās.

Mūsu Mūzikas skolas absolventu vidū ir ne tikai profesionāli mūziķi, bet arī augstskolu mācībspēki, banku darbinieki, žurnālisti, aktieri, juristi un citu profesiju pārstāvji.
Pietiekami elastīgās mācību programmas ir piemērotas arī bērniem, kuri nākotnē neplāno kļūt par profesionāliem mūziķiem.

Mūsu adrese:

Baznīcas iela 2, Tukums, LV – 3101

Tālruņi:
Direktore: 63124340
Dežurants: 63122710

e-pasts:  muzika @ tukums . lv

 

Informācija par audzēkņu  apmācību – pie priekšmeta pedagoga;

Informācija par mācību procesu – pie direktores vietnieces: 26333864

Informācija par skolas vadības jautājumiem: 29440320; 27060656

 

Arhīvs
Kalendārs

Facebook