skola-16       

        Tukuma Mūzikas skola ir Tukuma novada Domes dibināta profesionālās ievirzes izglītības iestāde profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmu īstenošanai. Skolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums un citi normatīvie akti, Tukuma Mūzikas skolas Nolikums.

   Skolā var apgūt 25 profesionālās ievirzes izglītības programmas.Profesionālās ievirzes izglītības programmu realizācijā liela nozīme ierādīta audzēkņu koncertdarbībai. Tukuma Mūzikas skolas mākslinieciskajai darbībai ir nozīmīga vieta Tukuma pilsētā un novadā. Notiek regulāri skolas audzēkņu, skolas pedagogu un absolventu koncerti.

    Skolas adrese: Baznīcas iela 2, Tukums, Tukuma novads, LV- 3101.

        Apskatīt Tukuma Mūzikas skola lielākā Google kartē

          Tālrunis : 63124340

        kanceleja: 27060656

       dežurants : 63122710

       e-pasta adrese:   muzika@tukums.lv

Arhīvs
Kalendārs

Facebook