Trombons radās basa trompetes konstrukcijas ilgstošas evolūcijas gaitā. XVIII gs. to izmantoja baznīcas mūzikā (J. S. Bahs, V. A. Mocarts) kora balsu dublēšanai.

Simfoniskajā orķestrī trombonu pirmais iekļāva L. van Bēthovens.

XIX gs. pirmajā pusē Austrijā un pēc tam Itālijā un Francijā tika izgudrots ventiļu trombons. Šādus trombonus izmantoja Dž. Verdi operā “Otello” un Rekviēmā.

Mūsdienu simfoniskajā orķestrī parasti ir trīs tromboni. To partijas raksta tenora un basa atslēgas reālajā skanējumā. Trombonus plaši izmanto pūtēju orķestros, džeza orķestros, kameransambļos un kā soloinstrumentu.

Uzņemšana:
• Sagatavošanas klasē – 6, 7 gadi
1. klasē (programmā 20V) – 7 – 9 gadi
Mācību ilgums:
• Sagatavošanas klasē – 1 gads
Programmā 20V – 6 gadi (1.-6.klase; iespēja turpināt mācības 7. klasē, ja vēl nav pabeigta pamatskola un audzēknis vēlas turpināt profesionālo izglītību mūzikā)
Mācību priekšmeti:
• Sagatavošanas klasē – trombona spēle, mūzikas mācība
Programmā 20V – trombona spēle, solfedžo, mūzikas literatūra, kolektīvā muzicēšana, vispārējās klavieres.

Trombona spēles pedagogs – Uģis Strauja