Trompete ir metāla pūšamais instruments, kas visbiežāk gatavots no misiņa (bet ir arī sudraba un pat zelta trompetes!). Tai ir vairāki paveidi: pikolo trompete (tās skaņa ir šaura un asa, to visbiežāk atskaņo baroka mūzikā), kornete (tās tembrs ir mīkstāks, dziedošāks) un flīgelhorns (tā tembrs ir tumšāks, līdzinās mežragam). Interesanti, ka trompete vienlīdz spēcīgi pārstāv divus pamatīgus un savstarpēji ļoti atšķirīgus mūzikas žanrus – klasisko mūziku un džeza mūziku – un ir neatņemama to sastāvdaļa. Spēlēšanas tehnika abos izpildījumos ir ļoti atšķirīga, tāpēc trompetisti bieži vien specializējas vienā no šiem žanriem.

Šis instruments ir ļoti elastīgs gan sastāvu, gan žanru ziņā – tas ir kļuvis par neatņemamu sastāvdaļu gan klasiskajā mūzikā (orķestros, kamersastāvos, solo), gan džezā (bigbendos, kombo, arī solo), gan plaši izmantots populārajā mūzikā.

Uzņemšana:
• Sagatavošanas klasē – 6, 7 gadi
1. klasē (programmā 20V) – 7 – 9 gadi
Mācību ilgums:
• Sagatavošanas klasē – 1 gads
Programmā 20V – 6 gadi (1.-6.klase; iespēja turpināt mācības 7. klasē, ja vēl nav pabeigta pamatskola un audzēknis vēlas turpināt profesionālo izglītību mūzikā)
Mācību priekšmeti:
• Sagatavošanas klasē – trompetes spēle, mūzikas mācība
Programmā 20V – trompetes spēle, solfedžo, mūzikas literatūra, kolektīvā muzicēšana, vispārējās klavieres.

Trompetes spēles pedagogs –  Māris Rozenbergs