Tubas skaņu rada ar kausveida piemutni. Gaisa vibrēšanu instrumentā izraisa spēlētāja lūpu darbība, bet skaņas augstumu regulē ar ventiļu palīdzību, mainot gaisa staba garumu. Tubai ir viszemākais reģistrs no visiem pūšaminstrumentiem. Ir divu veidu tubas –  basa un kontrabasa tuba. Tubu plaši izmanto pūtēju orķestrossimfoniskajos orķestros, kā arī par soloinstrumentu. Šī instrumenta tembrālā skanējumā apvienots kornetes vieglums, mežraga cēlums un tubas pilnskanīgums.

Uzņemšana:
• Sagatavošanas klasē – 6, 7 gadi
1. klasē (programmā 20V) – 7 – 9 gadi
Mācību ilgums:
• Sagatavošanas klasē – 1 gads
Programmā 20V – 6 gadi (1.-6.klase; iespēja turpināt mācības 7. klasē, ja vēl nav pabeigta pamatskola un audzēknis vēlas turpināt profesionālo izglītību mūzikā)
Mācību priekšmeti:
• Sagatavošanas klasē – tubas spēle, mūzikas mācība
Programmā 20V – tubas spēle, solfedžo, mūzikas literatūra, kolektīvā muzicēšana, vispārējās klavieres.