Notiņas

Sagatavošanas klase

Audzēkņiem ir iespēja apgūt mūzikas instrumentu pirms mūzikas skolas pamatprogrammas uzsākšanas. Piedāvājam apgūt: akordeona spēli, klavierspēli, vijoles spēli, kokles spēli, klarnetes spēli, flautas spēli, trompetes spēli un sitaminstrumentu spēli.