Koncertā "No solo līdz orķestrim"

Koncerts "Melns ar baltu satikās"

Edvardam Grīgam - 180

Valsts konkursa Latvijas profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās izglītības iestāžu
izglītības programmas Stīgu instrumentu spēle
II kārtā Jelgavā

Latvijas Republikas proklamēšanas 104.gadadienai veltītais koncerts

Jaunā mācību gada ieskaņa