Atskaites koncertā

Solfedžo eksāmenā

Festivālā -koncertā "Satiksimies Tukumā" 2023

Koklētāju sadraudzības kopkoncertā

Jūrmalas Mūzikas vidusskolas un Tukuma Mūzkas skolas Draudzības koncertā

Koncerts "Melns ar baltu satikās"

Edvardam Grīgam - 180

Valsts konkursa Latvijas profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās izglītības iestāžu
izglītības programmas Stīgu instrumentu spēle
II kārtā Jelgavā

Latvijas Republikas proklamēšanas 104.gadadienaiveltītais koncerts

Jaunā mācību gada ieskaņa