Izlasi un atceries!

/Pūšaminstrumentu spēles un sitaminstrumentu spēles klašu audzēkņiem/

  • Savukārt brīvajos brīžos savas zināšanas mūzikā var papildināt šeit:
  klaviatūra 1
klaviatūra 2
 Ja Tev mājās nav instrumenta, tad solfedžo apgūšanai noderēs interaktīvā klaviatūra
Klausies intervālus!Paskaidrojumi: minor (maza), piem., minor 2ed = maza sekunda (m2) major (liela), piem., major 2nd = liela sekunda (l2) perfect (tīra), piem.,perfect 4th= tīra kvarta (t4)
  Mācies notis! Zem spēles ieķeksē to nošu atslēgu, kuru gribi apgūt! Pārējām – noņem  ķekšus!
Izaicinājums! Mācies spēlēt blūzu!  Mācies notis ( jaunākajām klasēm)
 Teorija 1. variants ( angļu valodā) Mācies ritmu, plaukšķini!
 Muzikālās spēles 🎼 Dziesmas un rotaļas bērniem:https://dziesmasberniem.lv/
🎼 Orķestra instrumentu apguve: http://zinzinitis.lv/orkestra-skola
🎼 Youtube apmācības “Radot mūziku”:
🎼 Komponē savu mūziku:

Digitālie mācību līdzekļi:

Tautasdziesmas

1. klasei

2. klasei

3. klasei

4. klasei