Jaunā mācību gada ieskaņa

Opus -1 Audzēkņu jaunrades muzikāla pēcpusdiena

KONCERTS “Sirsnībā Ukrainai”

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas mācībspēku meistarklases un koncerts

Mūzikas festivāls “Satiksimies Tukumā”

Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu spēles 1. klašu audzēkņu koncerts

Koncerts MAIJA NOSKAŅĀS ar klarneti un vokālu