Labdien, cienījamie vecāki!

    Jūsu bērni mācās Tukuma Mūzikas skolā, tādēļ tieši Jūs būsiet īstā auditorija iedvesmojošajam rakstam portālā “Delfi” – “Noturēt bērna aizrautību mūzikā: našķi par spēlēšanu un Šimkus koncerts pie mammas klavierēm”. “Kā noturēt bērna interesi par mūzikas instrumenta spēli gan dienās, kad gribas vingrināties un spēlēt, gan tajās, kad prāts uz to nenesas? Stāsta psiholoģe Zanda Neilande, kura min padomus ne tikai no teorijas, bet arī no pašas pieredzes un bērnu pedagogu veiktā, jo gan pati savulaik beigusi mūzikas skolu Kuldīgā, gan ir divu dēlu, mūzikas skolas skolēnu Tukumā, mamma.”

 Meklēt rakstu šeit:

https://www.delfi.lv/calis/attiecibas/gimene-un-draugi/noturet-berna-a…

Direktore Ligita Zemniece

Tukuma Mūzikas skolas rekvizīti:

Nosaukums: Tukuma novada pašvaldība
Struktūrvienības nosaukums: Tukuma Mūzikas skola
Nodokļa maksātāja reģ. Nr. LV90000050975
Juridiskā adrese: Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
Pakalpojuma saņemšanas vietas adrese: Baznīcas iela 2, Tukums, Tukuma novads, LV-3101

Rēķina apmaksai izmantot kādu no šiem kontiem:

SWEDBANK AS: LVHABA0001402040731 HABALV22
SEB BANKA AS: LV36UNLA0050005218803 UNLALV2X
CITADELE AS: LV58PARX0001396060003 PARXLV2X

Veicot maksājumu, maksājuma mērķī lūdzu norādīt rēķina numuru, bērna Vārdu Uzvārdu.

Vecāku līdzfinansējuma maksa kārtējam mēnesim  jāiemaksā norādītajā bankas kontā līdz mēneša pēdējai darba dienai.

Vecāku iesniegums Mūzikas skolas direktorei

veidlapu varat lejupielādēt un izdrukāt šeit:

2022./2023. mācību gadā paredzētās skolēnu brīvdienas:

rudens brīvdienas – 2022.gada 24.oktobris – 28.oktobris;

ziemas brīvdienas – 2022.gada 26.decembris – 2023.gada 6.janvāris;

pavasara brīvdienas – 2023.gada 13.marts – 17.marts;

vasaras brīvdienas – 1.–8.klases un 10.–11.klases skolēniem – 2023. gada 1.jūnijs – 31.augusts