TUKUMA  NOVADA  DOME

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Par līdzfinansējuma samaksas kārtību

Tukuma novada pašvaldības profesionālās

ievirzes izglītības iestādēs

Cienījamie audzēkņu vecāki! Informējam Jūs, ka no 2021. gada 1. janvāra mainās Tukuma Mūzikas skolas rekvizīti.

Nosaukums: Tukuma novada Dome
Struktūrvienības nosaukums: Tukuma Mūzikas skola
Nodokļa maksātāja reģ. Nr. LV90000050975
Juridiskā adrese: Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
Pakalpojuma saņemšanas vietas adrese: Baznīcas iela 2, Tukums, Tukuma novads, LV-3101

Rēķina apmaksai no 2021.gada 1.janvāra izmantot kādu no šiem kontiem:

SWEDBANK AS: LVHABA0001402040731 HABALV22
SEB BANKA AS: LV36UNLA0050005218803 UNLALV2X
CITADELE AS: LV58PARX0001396060003 PARXLV2X

Veicot maksājumu, maksājuma mērķī lūdzu norādīt rēķina numuru, bērna Vārdu Uzvārdu.

Vecāku līdzfinansējuma maksa kārtējam mēnesim  jāiemaksā norādītajā bankas kontā līdz mēneša pēdējai darba dienai.

Vecāku iesniegums Mūzikas skolas direktorei

veidlapu varat lejupielādēt un izdrukāt šeit:

2020./2021. mācību gadā paredzētās skolēnu brīvdienas:

rudens brīvdienas – 2021.gada 18.oktobris – 22.oktobris;

ziemas brīvdienas – 2020.gada 22.decembris – 2022.gada 4.janvāris;

pavasara brīvdienas – 2022.gada 14.marts – 18.marts;

vasaras brīvdienas – 1.–8.klases un 10.–11.klases skolēniem – 2022. gada 1.jūnijs – 31.augusts