Klarnete ir koka pūšaminstruments, kas visbiežāk gatavots no melnkoka. Ļoti nozīmīga loma ir pie iemutņa piestiprinātajai bambusniedres mēlītei, kas vibrējot rada skaņu.

Šo instrumentu var spēlēt simfoniskajā orķestrī, pūtēju orķestrī,  dažādos kameransambļos, piemēram, klasiskajā pūšaminstrumentu kvintetā kopā ar flautu, oboju, fagotu un mežragu, vai klarnešu ansamblī, kur iespējams mūzikā apvienot vairākus klarnetes veidus – pikolo klarneti, alta klarneti un basklarneti. Klarneti nereti var dzirdēt arī džeza mūzikā.

Uzņemšana:
• Sagatavošanas klasē – 6, 7 gadi
1. klasē (programmā 20V) – 7 – 9 gadi
Mācību ilgums:
• Sagatavošanas klasē – 1 gads
Programmā 20V – 6 gadi (1.-6.klase; iespēja turpināt mācības 7. klasē, ja vēl nav pabeigta pamatskola un audzēknis vēlas turpināt profesionālo izglītību mūzikā)
Mācību priekšmeti:
• Sagatavošanas klasē – klarnetes spēle, mūzikas mācība
Programmā 20V – klarnetes spēle, solfedžo, mūzikas literatūra, kolektīvā muzicēšana, vispārējās klavieres.

Klarnetes spēles pedagogs – Normunds Krūmiņš