Mežrags – metāla pūšaminstruments. Izveidojās no senā mednieku raga. Sākotnēji mežragu izmantoja signalizēšanai, vēlāk – fanfaru spēlei medību laikā.

Visizplatītākais ir skaņojums in F (arī in B un in Es). Mežraga tembrs mīksts, dziedošs, krāsām bagāts, tas labi saliedējas ar koka pūšaminstrumentu tembriem.

Klasiskajā simfoniskajā orķestrī parasti ir 4 mežragi. Tos iekļauj arī dažādu kameransambļu sastāvos, to spēlē arī kā soloinstrumentu.

Pazīstami ir J. Haidna, V.A. Mocarta, K. M. Vēbera, R. Šūmaņa, R. Štrausa, P. Hindemita koncerti mežragam ar orķestri.

Latviešu mūzikā – Jēkaba Mediņa, A. Grīnupa, E. Straumes koncerti mežragam.

Latviešu klasiskās mūzikas pamatlicējs, komponists, folklorists, pedagogs, diriģents, mežradznieks, ērģelnieks, publicists, muzikāli sabiedrisks darbinieks Andrejs Jurjāns kopā ar brāļiem Pēteri, Juri un Pāvulu izveidoja slaveno mežragu kvartetu.

Uzņemšana:
• Sagatavošanas klasē – 6, 7 gadi
1. klasē (programmā 20V) – 7 – 9 gadi
Mācību ilgums:
• Sagatavošanas klasē – 1 gads
Programmā 20V – 6 gadi (1.-6.klase; iespēja turpināt mācības 7. klasē, ja vēl nav pabeigta pamatskola un audzēknis vēlas turpināt profesionālo izglītību mūzikā)
Mācību priekšmeti:
• Sagatavošanas klasē – mežraga spēle, mūzikas mācība
Programmā 20V – mežraga spēle, solfedžo, mūzikas literatūra, kolektīvā muzicēšana, vispārējās klavieres.

Mežraga spēles pedagogs – Māris Rozenbergs