Profesionālās ievirzes izglītības programmas

Skola īsteno šādas licencētas profesionālās ievirzes izglītības programmas:

 Taustiņinstrumentu spēle – Klavierspēle; kods 20V 212 01 1; 

      Taustiņinstrumentu spēle – Akordeona spēle; kods 20V212 01 1;

Stīgu instrumentu spēle – Vijoles spēle; kods 20V212 02 1; 

Stīgu instrumentu spēle – Kokles spēle; kods 20V212 02 1;

     Pūšaminstrumentu spēle – Flautas spēle; kods 20V212 03 1;

         Pūšaminstrumentu spēle – Klarnetes spēle; kods 20V212 03 1;

           Pūšaminstrumentu spēle – Saksofona spēle; kods 20V212 03 1;

        Pūšaminstrumentu spēle – Mežraga spēle; kods 20V212 03 1;

            Pūšaminstrumentu spēle – Trompetes spēle; kods 20V212 03 1;

            Pūšaminstrumentu spēle – Trombona spēle; kods 20V212 03 1;

      Pūšaminstrumentu spēle – Tubas spēle; kods 20V212 03 1;

       Pūšaminstrumentu spēle – Eifonija spēle; kods 20V212 03 1;

     Sitaminstrumentu spēle; kods 20V212 04 1.