Uzņemšanas vecums:
• Sagatavošanas klasē – 6-7 gadi
1. klasē (programmā 20V) – 7-8 gadi
Mācību ilgums:
• Sagatavošanas klasē – 1 gads
Programmā 20V – 6 gadi (1.-6.klase; iespēja turpināt mācības 7. klasē, ja vēl nav pabeigta pamatskola un audzēknis vēlas turpināt profesionālo izglītību mūzikā)
Mācību priekšmeti:
• Sagatavošanas klasē – akordeons, mūzikas mācība
Programmā 20V – akordeons, solfedžo, mūzikas literatūra, kolektīvā muzicēšana

Akordeona spēles pedagogs – Daiga Akmane-Morica-Okmane