Kokles un koklēšana kā tradicionāla kultūras vērtība iekļauta Latvijas Kultūras kanonā. Tas liecina par kokles īpašo nozīmi kā latviskuma (latviskās identitātes) nesēju, kurā apvienojas tradīcija, jaunrade un simboliskais spēks.

Uzņemšanas vecums:
• Sagatavošanas klasē – 6-7 gadi
1. klasē (programmā 20V) – 7-8 gadi
Mācību ilgums:
• Sagatavošanas klasē – 1 gads
Programmā 20V – 6 gadi (1.-6.klase; iespēja turpināt mācības 7. klasē, ja vēl nav pabeigta pamatskola un audzēknis vēlas turpināt profesionālo izglītību mūzikā)
Mācību priekšmeti:
• Sagatavošanas klasē – kokles spēle, mūzikas mācība
Programmā 20V – kokles spēle, solfedžo, mūzikas literatūra, kolektīvā muzicēšana, vispārējās klavieres

Kokles spēles pedagogs – Kristīne Eltermane