Ligita Zemniece

Tukuma Mūzikas skolas direktore. Mūzikas teorētisko priekšmetu skolotāja

Ritvars Ozols

Direktores vietnieks mācību darbā

Daiga Akmane – Morica – Okmane

Akordeona spēles skolotāja,

Kristīne Eltermane

Kokles spēles skolotāja

Eva Folkberga

Saksofona spēles skolotāja

Mārīte Folkberga

Klavierspēles skolotāja. Koncertmeistare. Izglītības programmas Taustiņinstrumentu spēle  metodiskās komisijas vadītāja

Inguna Grīnvalde

Klavierspēles skolotāja. Koncertmeistare

Normunds Krūmiņš

Klarnetes spēles skolotājs. Izglītības programmu Pūšaminstrumentu spēle un Sitaminstrumentu spēle metodiskās komisijas vadītājs

Naira Mežgale

Klavierspēles skolotāja. Koncertmeistare

Dace Pētersone

Flautas spēles skolotāja

Māris Rozenbergs

Trompetes un mežraga spēles skolotājs

Uģis Strauja

Trombona, eifonija, tubas  spēles skolotājs. Orķestra diriģents

Samanta Strautniece

Sitaminstrumentu spēles skolotāja

Dace Šplīte – Lisova

Vijoļspēles skolotāja. Izglītības programmas Stīgu instrumentu spēle metodiskās komisijas vadītāja

Ināra Vičmane

Mūzikas teorētisko mācību priekšmetu skolotāja. Mūzikas teorētisko mācību priekšmetu metodiskās komisijas vadītāja

Agnese Vītoliņa

Mūzikas teorētisko mācību priekšmetu skolotāja

Sanita Zariņa

Flautas spēles skolotāja

Mārīte Zute

Klavierspēles skolotāja

Natālija Župerka

Klavierspēles skolotāja

Velga Žvirble

Mūzikas teorētisko mācību priekšmetu skolotāja

.