Ligita Zemniece 

Tukuma Mūzikas skolas direktore. Mūzikas teorētisko priekšmetu skolotāja

 

 

Gita Vanaga

Direktores vietniece mācību darbā. Mūzikas teorētisko mācību priekšmetu skolotāja

 

 

Daiga Akmane – Morica – Okmane

Akordeona spēles skolotāja, Izglītības programmas Taustiņinstrumentu spēle – Akordeona spēle vadītāja

 

 

 

Jeļena Bērziņa

Klavierspēles skolotāja. Izglītības programmas Taustiņinstrumentu spēle – Klavierspēle metodiskās komisijas vadītāja

 

 

Margita Biezaite

Klavierspēles skolotāja

Dace Bleikša

Kokles spēles skolotāja

 

 

 

Naira Mežgale

Klavierspēles skolotāja. Koncertmeistare

 

 

 

 

Daina Dzene

Klavierspēles skolotāja. Koncertmeistare

 

Eva Folkberga

Saksofona spēles skolotāja

 

 

Mārīte Folkberga

Klavierspēles skolotāja. Koncertmeistare

 

Ludmila Gorevalova

Vijoļspēles skolotāja

 

 

Inguna Grīnvalde

Klavierspēles skolotāja. Koncertmeistare

Normunds Krūmiņš

Klarnetes spēles skolotājs.  Izglītības programmu Pūšaminstrumentu spēle un Sitaminstrumentu spēle metodiskās komisijas vadītājs.

 

 

 

Dace Pētersone

Flautas spēles skolotāja

 

 

Solvita Priede

Klavierspēles skolotāja

 

 

 

Māris Rozenbergs

Metāla pūšaminstrumentu spēles skolotājs

 

Aivars Sprigulis

Sitaminstrumentu spēles skolotājs

 

 

Uģis Strauja

Eifonija spēles skolotājs

 

Dace Šplīte – Lisova

Vijoļspēles skolotāja. Izglītības programmas Stīgu instrumentu spēle metodiskās komisijas vadītāja

 

 

Sanita Šteina

Flautas spēles skolotāja

 

 

 

 

Agnese Vītoliņa

Mūzikas teorētisko mācību priekšmetu skolotāja

 

 

Ināra Vičmane

Mūzikas teorētisko mācību priekšmetu skolotāja. Mūzikas teorētisko mācību priekšmetu metodiskās komisijas vadītāja

 

 

  Mārīte Zute

                                                Klavierspēles skolotrāja

Marta Zvirbule

      Klavierspēles skolotāja

 

 

 Natālija Župerka

  Klavierspēles skolotāja

 

 

 

 

Velga Žvirble

                                           Mūzikas teorētisko mācību priekšmetu skolotāja

Arhīvs
Kalendārs

Facebook