Ligita Zemniece

Tukuma Mūzikas skolas direktore. Mūzikas teorētisko priekšmetu skolotāja

Daiga Akmane – Morica – Okmane

Akordeona spēles skolotāja,

Jeļena Bērziņa

Klavierspēles skolotāja

Margita Biezaite

Klavierspēles skolotāja

Kristīne Eltermane

Kokles spēles skolotāja

Eva Folkberga

Saksofona spēles skolotāja

Mārīte Folkberga

Klavierspēles skolotāja. Koncertmeistare. Izglītības programmas Taustiņinstrumentu spēle  metodiskās komisijas vadītāja

Ludmila Gorevalova

Vijoļspēles skolotāja

Inguna Grīnvalde

Klavierspēles skolotāja. Koncertmeistare

Normunds Krūmiņš

Klarnetes spēles skolotājs. Izglītības programmu Pūšaminstrumentu spēle un Sitaminstrumentu spēle metodiskās komisijas vadītājs

Ilmārs Melderis

Sitaminstrumentu spēles skolotājs

Naira Mežgale

Klavierspēles skolotāja. Koncertmeistare

Dace Pētersone

Flautas spēles skolotāja

Solvita Priede

Klavierspēles skolotāja

Māris Rozenbergs

Metāla pūšaminstrumentu spēles skolotājs

Aivars Sprigulis

Sitaminstrumentu spēles skolotājs

Uģis Strauja

Trombona, eifonija, tubas  spēles skolotājs

Dace Šplīte – Lisova

Vijoļspēles skolotāja. Izglītības programmas Stīgu instrumentu spēle metodiskās komisijas vadītāja

Sanita Zariņa

Flautas spēles skolotāja

Ināra Vičmane

Mūzikas teorētisko mācību priekšmetu skolotāja. Mūzikas teorētisko mācību priekšmetu metodiskās komisijas vadītāja

Dāvis Vilks

Mūzikas teorētisko mācību priekšmetu skolotājs

Mārīte Zute

Klavierspēles skolotāja

Marta Zvirbule

Klavierspēles skolotāja

Natālija Župerka

Klavierspēles skolotāja

Velga Žvirble

Mūzikas teorētisko mācību priekšmetu skolotāja.