Kad intervāli rotaļājas Engurē….

     Saulainajā trešdienā – 2023.gada 22. februārī –  piecas teorētiķes – Elēna Lisova (6.kl.), Elēna Šteina (6.kl.), Tīna Šneidere (8.kl.), Marta Pētersone (8.kl.) un Adriana Elza Medne (8.kl.)  kopā ar savām skolotājām Ināru Vičmani un  Velgu Žvirbli  devās uz Ziemeļkurzemes reģiona Mūzikas skolu solfedžo  konkursu Engures Mūzikas un mākslas skolā. Konkurss bija par un ap intervāliem.  Darbs notika komandās. Konkursa atklāšanā katrai skolai bija jārāda priekšnesums saistībā ar konkursa tēmu. Tālāk sekoja rakstiskie uzdevumi. Īpašs izaicinājums bija saklausīt un pareizi uzrakstīt intervālu secības. Meitenēm ļoti patika ātro jautājumu uzdevums, kurā mērķis bija  lapiņā atrast un atzīmēt pareizo atbildi uz uzdoto jautājumu.  Konkursa laikā komandā valdīja satraukums, cīņas spars, azarts, prieks, aizrautība, arī pašpārliecinātība, jautrība un prieks par ļoti labo  sniegumu rezultātā. Starp septiņām komandām mūsu skolas meitenes ieguva 2.vietu un saņēma skaistu gleznu un citas dāvanas.  Arī skolotājas tika sveiktas un apbalvotas ar garšīgām medaļām.

Pēc konkursa visi dalībnieki piedalījās Bauskas Mūzikas un mākslas skolas mūzikas teorijas un ritmikas skolotājas Ievas Ūdres meistarklasē par tēmu – kā caur kustību mācīt veidot, parādīt, sadzirdēt, attēlot, sajust intervālus, to atšķirības, pamatnes- virsotnes virzību.

Paldies Engures MMS konkursa organizatorei, teorētisko priekšmetu nodaļas vadītājai Arnitai Freinātei par solfedžo priekšmeta aktualizēšanu caur interesantu un radošu konkursu.  Pievienojamies teicienam: “Mūzikas teorija – tas ir stilīgi to zināt!”.

 Tukuma Mūzikas skolas teorētisko priekšmetu nodaļas

vadītāja Ināra Vičmane

Please follow and like us:

Similar Posts