Koncertā “Draudzības tilti”

Koncertā “Draudzības tilti”

     11.aprīlī mūsu skolas pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu spēles audzēkņi kopā ar pedagogiem devās uz Lietuvu, lai piedalītos koncertā  “Draudzības tilti” Šauļu pilsētas 1. Mūzikas skolā.    Draudzība un sadarbība ar kaimiņvalsts mūzikas skolu notiek jau vairāk kā desmit gadu garumā  savstarpēji muzicējot koncertos un festivālos gan pie mums, gan Šauļos. Sadarbības veicinātājs ir ilggadējais…