Apsveicam!

Mēs lepojamies!

        Ir izskanējis 2022./2023.mācību gads un tā noslēdzošais pasākums – skolas Atskaites koncerts. Varam būt lepni un priecīgi, jo Tukuma Mūzikas skolā mācās daudz labu un čaklu audzēkņu, kuriem tika veltīts 2023.gada 1.jūnija vakarā notikušais Atskaites koncerts un audzēkņu apbalvošana. Aizvadītajā mācību gadā mūsu skolas audzēkņi ir piedalījušies 12 konkursos (4 starptautiskos un 8 republikas…