V Starptautiskais solfedžo konkurss “Muzikālie noslēpumi”

Nu jau vairāku gadu garumā Tukuma Mūzikas skolai ir izveidojusies cieša sadarbība – draudzība ar Pluņģes Mūzikas skolu un Klaipēdas Mūzikas skolu. Tā jau piekto gadu kopīgi veidojam un ņemam dalību starptautiskajā solfedžo konkursā, kurā katru reizi ir kāda noteikta tēma.

Šogad – 2023.gada 24.februārī – mums atkal bija iespēja doties uz klātienes konkursu Pluņģes M.Oginska Mūzikas skolā.  Šis gads bija atšķirīgs arī ar to, ka konkurss vienlaicīgi tika veidots 4. un 5.klasei un katrā klasē mums tika ļauts vest tikai piecus dalībniekus. Tā kā pirms tam skolā notika iekšējais konkurss ar atlasi uz finālu Lietuvā.

Konkursa uzdevumos bija labi jāpārvalda gammu zīmes, intervāli, akordi, skaņu apzīmējumi ar burtiem, basa atslēga,  bija jāspēj tikt galā ar dzirdes testa uzdevumiem. Un vairāk vai mazāk tieši klausāmie uzdevumi sakārtoja dalībniekus pa savām vietām, jo reizēm uzdevuma laikā – satraukumā ausis mēdz izspēlēt dažādus jokus. Savukārt  rakstiskie uzdevumi  parasti nesagādā lielus kreņķus, jo vienmēr notiek nopietns sagatavošanās darbs mājās un visi iespējamie “āķi” tiek nopietni apsvērti, trenēti un mācīti atšifrēt un tikt galā ar tiem.

4.klasi pārstāvēja un izcilus sasniegumus ieguva Ināra Vičmanes audzēkņi –  Elīna Lenora Medne (2.vieta); Laila Ieva Ķiņķere (1.vieta), Agate Šneidere (1.vieta), Pauls Roze (1.vieta), Andrejs Drozdovs (1.vieta).

Savukārt 5.klasi pārstāvēja un arī izcilu sniegumu rādīja Ligitas Zemnieces audzēkņi – Elza Katrīna Lapiņa (2.vieta), Marta Celma (2.vieta), Alberts Sebastians Dommers (1.vieta),  Ināras Vičmanes audzēkņi –  Edgars Ķiņķeris (1.vieta), Lilija Ozola (Grand Prix).

Paldies mūsu skolas  direktorei Ligitai Zemniecei par atbalstu un iespēju doties tālajā ceļā.

Tukuma Mūzikas skolas Teorētisko priekšmetu nodaļas

 vadītāja Ināra Vičmane

Please follow and like us:

Similar Posts