VII Kamermūzikas festivāls “Rudens krāsas mūzikā”

       2023.gada 12.oktobrī izskanēja VII Kamermūzikas festivāls “Rudens krāsas mūzikā“, kurā  piedalījās audzēkņi un pedagogi no 11 mūzikas skolām: Auces Mūzikas un mākslas skolas, Dobeles Mūzikas skolas, Jūrmalas Mūzikas vidusskolas, Iecavas Mūzikas un mākslas skolas, Jelgavas Mūzikas vidusskolas, Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolas, Babītes Mūzikas skolas, Pluņģes M.Oginska Mākslu skolas, Olaines Mūzikas un mākslas skolas, P.Barisona Aizkraukles Mūzikas skolas un Tukuma Mūzikas skolas.

Klausoties interesanto un daudzveidīgo kameransambļu muzicēšanu, pārliecinājāmies, ka skolās kolektīvajai muzicēšanai ir ierādīta nozīmīga vieta. Lai iedrošinātu piedalīties festivālā, nolikumā paredzējām iespēju kameransambļu sastāvā veicināt muzicēšanu kopā ar pedagogu, kas ir ierasta prakse skolu koncertdarbībā. Pedagoga atbalsts priekšnesumā uz skatuves ir ļoti būtisks un arī ansambļa izjūtas veicinošs, kopā ar pedagogu ir drošāk spēlēt, to atzīst arī audzēkņi.

No Tukuma Mūzikas skolas festivālā piedalījās divi ansambļi. Festivālu atklāja tubu kvartets – divi eifoniji un divas tubas, tie labi sader kopā! Ansamblī kopā ar audzēkņiem muzicē pedagogs U.Strauja. Pedagogam ir laba sadarbība ar absolventu Kristeru Zekundi, kurš turpina apgūt tubas spēli Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolā. Vēl kvartetā muzicē 4.eifonija klases audzēkne Mērija Sieriņa un 6.tubas klases audzēknis Mārtiņš Šteimanis. Viņi atskaņoja Dean Jones “Road trip” (Ceļojums), ļaujot klausītājiem izsekot gan straujākam, gan liriskākam kvarteta skanējumam vairākdaļu kompozīcijā.

Ar labu ansambļa izjūtu un māksliniecisku izpildījumu iepriecināja mūsu skolas vecāko klašu vijolnieku ansamblis, piedaloties arī pedagogam D.Šplītei-Lisovai,  koncertmeistare N.Župerka. Romantiskā Suzannas Kolinsas kompozīcija no kinofilmas “Bada spēles” izauga no melodijas motīva un pamazām attīstījās līdz piesātinātai kulminācijai. Grāmatā “Bada spēles” autore raksta: “Katnisas cīņa par uzvaru Bada spēlēs vienlaikus ir cīņa par cilvēcības atgūšanu, par mīlestību, par draudzību, par svarīgāko, kas katram no mums pieder.”

Ar pārliecinošu ansambļa muzicēšanas prasmi uzstājās lieliskie Olaines MMS kameransambļi – divi klavieru trio (vijole, čells, klavieres) un kvartets (2 vijoles, čells, klavieres), pedagogi R.Harčuka, L.Rabecka, O.Zujeva, D.Sumina.

Babītes Mūzikas skolu pārstāvēja stīgu duets – spilgts vijolnieks G.Dubinskis un čelliste M.L.Mazapša, pedagogi E.Kolča un A.Roze. Arī Jūrmalas MV labi saspēlējies ansamblis – trio vijole, čells un klavieres, pedagogi J.Kosunova, S.Zazimko, L.Rabecka.

Ar izteiksmīgu skaņdarbu uzstājās Iecavas MMS kameransamblis flauta, čells un klavieres, pedagogs I.Rozentāle.

Arī klavieru ansambļu programma bija daudzveidīga, līdzās klasiskiem skaņdarbiem audzēkņi praktizēja džeziskas izpausmes  repertuāru, Jelgavas novada MMS divu klavieru duetu un klavieru trio izpildījumā skanēja regtaimi, pedagogs I.Ruļova. Zēnu klavieru duets bija arī no mūsu lietuviešu draugiem no Pluņģes MMS. 

Publiku sajūsmināja Dobeles MS zēni K.Sauka un E.Ērstiķis (pedagogs A.Klāsone), kuri kā vispārējo klavieru klases audzēkņi nodemonstrēja lielisku klavieru tehniku, artistiskumu, tai skaitā atskaņojot savu izteiksmīgo kompozīciju: Edgars Ērstiķis “Argentum”.

Auces MMS asprātīgos priekšnesumus veidoja čella un bungu salikums, kuru aranžijas veidojis pedagogs M.Šīmanis, čella pedagogs G.Lignicka.

P.Barisona Aizkraukles MS instrumentālajam ansamblim ir lielāka skatuves pieredze, kopā muzicējot brīvi un atraisīti skanēja popmūzikas hīti, kurus ansambļa sastāvam – 2 ģitāras, 2 flautas, vijoles, klavieru un basa skaņās iedzīvinājis pedagogs A.Zemnieks.

Festivāla noslēgumā pulcējamies skaistajā Durbes pilī, lai klausītos pedagogu koncertā. U.Straujas mākslinieciskajā izpildījumā skanēja gan eifonija, gan trombona, gan tubas spēle, demonstrējot katra instrumenta skaisto toni, koncertmeistare N.Mežgale. Vēl no Tukuma MS ar izjustu un emocionālu priekšnesumu uzstājās flautiste D.Pētersone kopā ar koncertmeistari M.Folkbergu.

Savukārt P.Barisona Aizkraukles MS pedagogi A.Zemnieks un L.Butāne muzicēja ar elēģiskām kompozīcijām ģitāras un flautas izpildījumā, dziedot E.Zemniecei. Kompozīcijas bija pieskaņotas elēģiskai rudens noskaņai, tā atzina paši mākslinieki.

Lai paliktu atmiņas no mūsu skaistās rudens satikšanās Tukumā, katra skola saņēma apsveikumus un Tukuma Mākslas skolas audzēkņu darbus.

Mēs, pedagogi, zinām, cik svarīgi ir censties rosināt un atbalstīt audzēkņu muzicēšanu, uzstāšanās prasmes, laikā, kad audzēkņiem ir tik daudz visādu citu aktivitāšu skolās. Paldies visiem pedagogiem, kuri sagatavoja kameransambļus un piedalījās mūsu festivālā!

Paldies mūsu skolas pedagogiem – Uģim Straujam, Nairai Mežgalei, Dacei Pētersonei, Mārītei Folkbergai par skaistajiem priekšnesumiem Durbes pilī! Paldies Agnesei Vītoliņai par koncertu vadīšanu! Paldies lietvedei Ingai Krūmiņai par dažādu darbu paveikšanu! Mūsu skolas telpas dekorēja un skaistas padarīja dežurante Kristīne Kloppe, kurai piemīt noformētājas talants,  un domubiedri.

Pateicība visiem pedagogiem un darbiniekiem, kuri iesaistījās dažādos darbos, lai mēs varētu sarīkot festivālu “Rudens krāsas mūzikā”!

Satiksimies arī turpmāk Tukumā, krāsu bagātajā rudenī, muzicēsim un dalīsimies kamermuzicēšanas pieredzē!

                                                                                                                                  Ligita Zemniece

                                                                                                              Tukuma Mūzikas skolas direktore

Please follow and like us:

Similar Posts