Valsts konkursa otrā kārta

2023.gada 18.janvārī Jelgavas Mūzikas vidusskolā norisinājās Valsts konkursa II kārta Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu (izglītības programmas Stīgu instrumentu spēle – Vijoles spēle) audzēkņiem.

    Tukuma Mūzikas skolu tajā pārstāvēja vijoļspēles skolotājas Daces Šplītes-Lisovas audzēknes:

Magdalēna Marta Dubrovska (2.klase),

Sāra Doveika (3.klase),

Agate Šneidere (4.klase),

Evelīna Šmita (7.klase),

Marta Pētersone (8.klase),

Tīna Šneidere (8.klase).

Kopā ar mūsu vijolniecēm bija koncetmeistare Natālija Župerka.

     Jaunos mūziķus vērtēja žūrija: Inese Štrāla (J.Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolas stīgu instrumentu metodiskās komisijas vadītāja), Arigo Štrāls (Latvijas Mūzikas akadēmijas mācībspēks, docents un LNSO mūziķis) un Uldis Viesturs Sprūdžs (pedagogs un vijolnieks).

     Valsts konkursā vērtēja izpildījuma tehniskās apguves līmeni, nošu teksta precizitāti, māksliniecisko sniegumu, skaņdarba satura izpratni un atbilstību mūzikas stilam, kā arī priekšnesuma skatuves kultūru un programmas sarežģītības pakāpi. Pēc nolikuma katrs konkursa dalībnieks spēlēja izvērstas formas skaņdarbu.

     Lai pēc divu gadu pārtraukuma, kad visas nodarbības bija attālināti, atkal  jaunās vijolnieces pierastu pie publikas, 13.janvāra pēcpusdienā sarīkojām koncertu konkursa II.kārtas dalībniecēm.

    Pateicība mūsu skolotājai Dacei Šplītei-Lisovai par lielo ieguldīto darbu un koncertmeistarei Natālijai Župerkai par atbalstu visām mūsu vijolniecēm!

Sveicam Magdalēnu Martu Dubrovsku ar 3.vietu un Agati Šneideri ar Atzinību!

Liels paldies vecākiem par atbalstu!

Lai arī turpmāk ir panākumi un muzicēšanas prieks!

Please follow and like us:

Similar Posts