Intervālu – akordu maģija

      Agrā 8.februāra rītā pieci Tukuma Mūzikas skolas drosmīgi audzēkņi devās ceļā, lai piedalītos svarīgā notikumā un gūtu pieredzi mūzikas teorijas izzināšanā – šoreiz ārpus Latvijas.

Jau vairāku gadu garumā mūsu skola uztur draudzības saites ar divām Lietuvas mūzikas skolām.  Kopā ar Pluņģes M.Oginska Mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem un pedagogiem devāmies uz Klaipēdas J.Kačinska Mūzikas skolu.

Laikapstākļi šajā dienā mūs nemaz nelutināja – visu ceļu mūs pavadīja putenis. Tāpēc gan prom, gan mājup braucām ilgi, bet uzmanīgi.

VI starptautiskais mūzikas skolu solfedžo konkurss risinājās tikai stundu, bet audzēkņiem šī stunda prasīja lielu koncentrēšanos, mobilizēšanos uzdevumiem, spēju ātri reaģēt, ātri domāt un komunicēt ar citiem dalībniekiem angļu valodā. Konkursā bija jāizpilda dažādu grūtību desmit uzdevumi, kuri bija gan individuāli, gan komandās. Vērtēšanā  katra dalībnieka rezultāts diplomā bija ļoti cieši saistīts ar pārējo komandas biedru sniegumu uzdevumos.   

Konkursā piedalījās un lieliskus panākumus guva piekto un sesto klašu audzēkņi –  Lilija Ozola (1.vieta), Agate Šneidere un Pauls Roze (2. vieta), Laila Ieva Ķiņķere un Andrejs Drozdovs (3.vieta). Par savu audzēkņu sasniegumiem lepojas un priecājas skolotājas Ligita Zemniece un Ināra Vičmane.

Paldies vecākiem par atbalstu un sadarbību teorētisko priekšmetu apguvē un popularizēšanā ārpus skolas.

Paralēli konkursam notika vēl viens svarīgs notikums. Starp mūsu skolu un Klaipēdas skolu tika noslēgts draudzības un sadarbības līgums, kuru parakstīja abu skolu direktores.

Izmantojot šo iespēju, pēc konkursa devāmies arī aplūkot Klaipēdas skaisto vēsturisko centru un pilsētas mākslinieciskos objektus.

                                                                                          Teorētisko priekšmetu nodaļas vadītāja

                                                                                                                                             Ināra Vičmane

Please follow and like us:

Similar Posts