Iegādāti jauni pūšaminstrumenti!

   2023.gada VKKF projektu konkursā tika iesniegts Tukuma Mūzikas skolas
projekts „Pūšaminstrumentu iegāde Tukuma Mūzikas skolas mācību procesa
nodrošināšanai”. Ar Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) atbalstu ir iegādāti jauni
metāla pūšaminstrumenti – eifonijs un trombons. Piedaloties ar skolas maksas
pakalpojumu līdzfinansējumu, ir iegādāti visi projektā paredzētie mūzikas instrumenti
– divi eifoniji un divi tromboni.
Īstenojot projektu „Pūšaminstrumentu iegāde Tukuma Mūzikas skolas mācību
procesa nodrošināšanai”, ir paplašināts metāla pūšaminstrumentu arsenāls, papildinot
skolas materiāli tehnisko bāzi ar jauniem un kvalitatīviem instrumentiem.
Jaunos mūzikas instrumentus spēlē Dinārs Bahmanis (trombons), Rihards Salmiņš
(eifonijs), Mērija Sieriņa (eifonijs), Linards Lorencs (trombons).
Lai labi skan jaunie mūzikas instrumenti!

Please follow and like us:

Similar Posts