Audzēkņu jaunrades muzikālā pēcpusdiena “Opus-1”

Pavasarīgi saulainā 14.februāra pēcpusdienā Tukuma Mūzikas skolā izskanēja audzēkņu
jaunrades muzikālā pēcpusdiena “Opus-1”. Savus sacerējumus publikai atrādīja septiņi jaunie autori, vairākumam tuvākais instruments bija klavieres, bet skanēja arī vijole, flauta un dziesma balsij ar klavieru pavadījumu. Čaklākie izrādījušies jaunāko klašu audzēkņi.
Klausījāmies:
2.klases audzēknes Alises Rutkovskas sacerējumu “Sarežģījums” klavierēm(pedagogs I.Vičmane),
2.klases audzēknis Artūrs Bitenieks atskaņoja klavieru skaņdarbu “Noslēpumainādiena” (pedagogs Velga Žvirble),
2.klases audzēkne Melānija Buturļa nospēlēja klavieru skaņdarbiņu “Sniedziņš kūst” (pedagogs I.Vičmane),
3.klases audzēkne Anna Vilka uz vijoles atskaņoja sacerējumu “Jauns cēliens” (pedagogs I.Vičmane),
4.klases audzēkne Elīna Lenora Medne spēlēja klavierēm sacerēto skaņdarbu “Pavasaris nāk ar lēniem soļiem” (pedagogs I.Vičmane),
4.klases audzēkne Madara Drozdova atskaņoja skaņdarbu flautai “Pavasara rīts” (pedagogi I.Vičmane un D.Pētersone),
4.klases audzēkne Sofija Strautiņa nodziedāja savu kompozīciju – dziesmu ar I.Lasmaņa vārdiem “Pasaciņa”, koncertmeistare un pedagogs Ināra Vičmane.
Paldies skolotājām Inārai Vičmanei, Velgai Žvirblei un Dacei Pētersonei par audzēkņu sagatavošanu.

Tiksimies arī nākamgad audzēkņu jaunrades muzikālajā
pēcpusdienā “Opus-1”!

Please follow and like us:

Similar Posts