Izlaidums 2023

Šogad Tukuma Mūzikas skolu absolvēja 21 audzēknis septiņās profesionālās ievirzes izglītības programmās. Esam priecīgi par 8 izglītības programmas Taustiņinstrumentu spēle- Klavierspēle absolventiem –  Lizu Blumbergu, Aneti Madaru Braueri, Madri Čivčišu, Anastasiju Grīnu, Madaru Majevsku, Adrianu Elzu Medni, Sofiju Verzu, Pēteri Daniēlu Zeifertu.

Taustiņinstrumentu spēle – Akordeona spēli absolvēja Diāna Liepiņa, Sandis Liepiņš, Aleksandrs Grīns un Edgars Mauručaitis.

Izglītības programmā Stīgu instrumentu spēle šogad 5 absolventi, viņu vidū trīs vijolnieces – Ulla Katrīna Dubra, Marta Pētersone, Tīna Šneidere un 2 kokles klases audzēknes – Marta Aleksandra Skudra un Elēna Šteina.

Pūšaminstrumentu klasi pabeidza 3 audzēkņi, viņu vidū 2 flautistes Elīza Šteinberga, Elēna Lisova un trompetes klases audzēknis Marks Rušiņš.

Sitaminstrumentu spēles klasi absolvēja Kaspars Vistapols.

Mūzikas skolas gados bija jāpaspēj daudz izdarīt, jāiemācās plānot savu laiku. Mūzikas skolā bez mājas darbiem neiztikt. Lai apgūtu labi instrumenta spēli, katru dienu bija jāvingrinās, jāapgūst mūzikas teoriju un mūzikas literatūras zinības.

Mūsu audzēkņi ir piedalījušies konkursos, festivālos, daudz koncertējuši. Ļoti lepojamies ar audzēkņiem Elēnu Lisovu, Elēnu Šteinu, Tīnu Šneideri, Aleksandru Grīnu un Adrianu Elzu Medni par sasniegumiem konkursos!

Ar gandarījumu klausījāmies arī Absolventu koncertu 23.maijā, kas apliecināja mūsu audzēkņu izaugsmi un muzikalitāti.

Domājot par mūzikas izglītību, varu pievienoties šajās dienās daudz dzirdētajām mūsu hokejistu atziņām, ka svarīgākais ir neatlaidība, nesabrukt pēc neveiksmes, prast piecelties pēc “sāpīga kritiena”, turpināt cīnīties un uzturēt komandas garu!

Paldies vecākiem par sirsnīgo apsveikumu ikvienam pedagogam un skolas darbiniekam!

Paldies visiem pedagogiem par lielo darbu, vecākiem par sadarbību un atbalstu. Mums visiem kopā tas izdevās, jo mūzikas skolu absolvējuši radoši, garīgi bagāti jaunieši, kuri pratīs godāt Latvijas mūzikas tradīcijas.

Tukuma Mūzikas skolas direktore

Ligita Zemniece

 

 

Please follow and like us:

Similar Posts