Mēs lepojamies!

        Ir izskanējis 2022./2023.mācību gads un tā noslēdzošais pasākums – skolas Atskaites koncerts. Varam būt lepni un priecīgi, jo Tukuma Mūzikas skolā mācās daudz labu un čaklu audzēkņu, kuriem tika veltīts 2023.gada 1.jūnija vakarā notikušais Atskaites koncerts un audzēkņu apbalvošana.

Aizvadītajā mācību gadā mūsu skolas audzēkņi ir piedalījušies 12 konkursos (4 starptautiskos un 8 republikas nozīmes). Kopā piedalījušies 33 instrumentu spēles audzēkņi – solisti un 3 instrumentāli kolektīvi – pūtēju orķestris, koklētāju ansamblis un klarnešu trio.

Konkursos godalgotas vietas ieguvuši 23 audzēkņi solisti (no tiem 10 audzēkņi ir piedalījušies vairākos konkursos) un 3 instrumentālie kolektīvi.

Mūzikas teorijas starptautiskajā konkursā iegūtas 9 godalgotas vietas, viena speciālā balva Grand Prix un 1 godalgota vieta reģionālajā mūzikas teorijas komandu konkursā.

Īpaši jāizceļ audzēknes Elēnas Lisovas sasniegumi un izaugsme visos Tukuma Mūzikas skolā pavadītajos gados. Elēnas sasniegumu saraksts ir apjomīgs, no katra konkursa ir pārvesta godalgota vieta. Elēna arī regulāri koncertē gan kā flautiste, gan arī kā vokālā ansambļa “Kreksis” dziedātāja. Šajā mācību gadā Elēna Lisova piedalījusies Kurzemes, Zemgales, Žemaitijas un Mazās Lietuvas mūzikas skolu pūšaminstrumentu audzēkņu konkursā “Baltu putni 2023”, IV Starptautiskajā pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkursā “WIND STARS 2023”, Ziemeļkurzemes reģiona mūzikas skolu vecāko klašu audzēkņu konkursā solfedžo un mūzikas teorijā “INTERVĀLU ROTAĻAS”.

Sveicām savus izcilniekus ar Pateicībām, ziediem un dāvinājām katram grāmatas.

Suminām:

  • “TUKUMA MŪZIKAS SKOLAS LEPNUMS” 6.flautas klases audzēkne Elēna Lisova (pedagogs Dace Pētersone);
  • “GADA AUDZĒKNIS” Elēna Šteina (6.kokles spēles klase, pedagogs Kristīne Eltermane);
  • “GADA SKOLOTĀJS” Uģis Strauja (eifonija, trombona un tubas spēle, skolas pūtēju orķestra vadītājs).

Skatīt https://tms.lv/mes-lepojamies/, kur publicēts par sasniegumiem apbalvoto audzēkņu saraksts katram mācību gadam.

Pateicība audzēkņu ģimenēm par sadarbību un atbalstu, organizējot braucienus uz konkursiem. Liela PATEICĪBA skolas pedagogiem par rūpīgo un mērķtiecīgo darbu, sagatavojot audzēkņus konkursiem!

Lai visiem veicas arī turpmāk mūzikas izglītības ceļā

Please follow and like us:

Similar Posts