„ TĀ MĒS SKANAM”

2017.gada 9.decembrī svinēsim Tukuma Mūzikas skolas 90 gadu jubileju!

Par godu šim notikumam Tukuma pilsētas Kultūras namā 2017.gada 9.decembrī plkst.16.00. notiks svētku koncerts „ Tā Mēs Skanam”  ar tagadējo audzēkņu un pedagogu piedalīšanos. Koncertā uzstāsies arī skolas absolventi.

Pēc koncerta plkst.19.00. Tukuma pilsētas Kultūras namā aicinām esošos un bijušos skolas pedagogus, un skolas absolventus  uz kopīgu tikšanos – Absolventu salidojumā!

Atcerēsimies mūzikas skolas gaitas, satiksimies un priecāsimies par atkalredzēšanos Tukumā!

Aicinu Jūs, absolventi, iepriekš pieteikties salidojumam pa e-pastu: muzika@tukums.lv līdz 2017.gada 1.decembrim.

Dalības maksa 5 EUR, līdzi ņemams „ groziņš”.

skola-16       

        Tukuma Mūzikas skola ir Tukuma novada Domes dibināta profesionālās ievirzes izglītības iestāde profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmu īstenošanai. Skolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums un citi normatīvie akti, Tukuma Mūzikas skolas Nolikums.

   Skolā var apgūt 25 profesionālās ievirzes izglītības programmas.Profesionālās ievirzes izglītības programmu realizācijā liela nozīme ierādīta audzēkņu koncertdarbībai. Tukuma Mūzikas skolas mākslinieciskajai darbībai ir nozīmīga vieta Tukuma pilsētā un novadā. Notiek regulāri skolas audzēkņu, skolas pedagogu un absolventu koncerti.

    Skolas adrese: Baznīcas iela 2, Tukums, Tukuma novads, LV- 3101.

        Apskatīt Tukuma Mūzikas skola lielākā Google kartē

          Tālrunis : 63124340

        kanceleja: 27060656

       dežurants : 63122710

       e-pasta adrese:   muzika@tukums.lv

Arhīvs
Kalendārs