Vecāku iesniegums Mūzikas skolas direktorei

                veidlapu varat lejupielādēt un izdrukāt šeit:

Microsoft Office Word  docx. fails

PDF fails

 

 

 

 

 

 

 

 

2020./2021. mācību gadā paredzētās skolēnu brīvdienas:

rudens brīvdienas – 2020.gada 19.oktobris – 23.oktobris;

ziemas brīvdienas – 2020.gada 21.decembris – 2021.gada 1.janvāris;

pavasara brīvdienas – 2021.gada 15.marts – 19.marts;

vasaras brīvdienas 1.–8.klases un 10.–11.klases skolēniem – 2021.gada 1.jūnijs – 31.augusts

 

 

Līdzfinansējuma samaksas kārtība Tukuma novada profesionālās ievirzes izglītības iestādēs

(nosaka Tukuma novada Domes 2011.gada 26.maija saistošie noteikumi Nr.13 „Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Tukuma novada profesionālās ievirzes izglītības iestādēs”)

Profesionālās ievirzes izglītības programmās:

 priekšmeta apguve pēc mācību plāna 15,00 euro

papildus individuāli 1 mācību stunda nedēļā 30,00 euro

papildus individuāli 0,5 mācību stunda nedēļā 15,00 euro

 

interešu izglītības programma „Sagatavošanas klase”

viena individuāla un viena grupas mācību stunda nedēļā 30,00 euro

 individuāli 1 mācību stunda nedēļā 15,00 euro

 papildus 1 individuāla mācību stunda nedēļā 30,00 euro

 papildus individuāli 0,5 mācību stunda nedēļā 15,00 euro

 interešu izglītības programma „Sagatavošanas klase–Pikolo“ 15,00 euro

 

Noteikumos 2015.gada oktobrī un 2016.gada janvārī tika veikti grozījumi. Noteikumiem mainīts nosaukums un tie papildināti ar 14.3.apakšpunktu, kas nosaka, ka “14. No līdzfinansējuma vecāku maksas 50% apmērā, ar skolas direktora rīkojumu, tiek atbrīvoti:.. 14.3. 14.3. bez vecāku gādības palicis bērns”, kā arī precizēts 14.2.apakšpunkts – 14.2. otrs bērns, ja no vienas ģimenes Skolu apmeklē divi bērni.

Atsevišķos punktos ir veiktas redakcionālas izmaiņas.

 

Detalizētākai informācijai skatīt šo:  PDF dokumentu

 

 Vecāku līdzfinansējuma maksa kārtējam mēnesim jāsamaksā Skolā pie lietvedes vai jāiemaksā norādītajā bankas kontā līdz mēneša pēdējai darba dienai:

Tukuma Mūzikas skola

Reģ.Nr. 90001501187

A/S ‘’Swedbank”, Tukuma fil.

Konts: LV45 HABA 0551 0276 91543

(„vecāku iemaksa par mācībām (mēnesis)”,

tad jānorāda bērna vārds, uzvārds,

 personas kods)

 

 

Arhīvs
Kalendārs

Facebook