Tukuma novada Domes lēmums par vecāku līdzfinansējuma samazinājumu

 

 

Cienījamie audzēkņu vecāki!
Informējam Jūs, ka no 2021. gada 1. janvāra mainās Tukuma Mūzikas skolas rekvizīti.

Nosaukums: Tukuma novada Dome
Struktūrvienības nosaukums: Tukuma Mūzikas skola
Nodokļa maksātāja reģ. Nr. LV90000050975
Juridiskā adrese: Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
Pakalpojuma saņemšanas vietas adrese: Baznīcas iela 2, Tukums, Tukuma novads, LV-3101

Rēķina apmaksai no 2021.gada 1.janvāra izmantot kādu no šiem kontiem:

SWEDBANK AS: LVHABA0001402040731 HABALV22
SEB BANKA AS: LV36UNLA0050005218803 UNLALV2X
CITADELE AS: LV58PARX0001396060003 PARXLV2X

Veicot maksājumu, maksājuma mērķī lūdzu norādīt rēķina numuru, bērna Vārdu Uzvārdu.

Vecāku līdzfinansējuma maksa kārtējam mēnesim  jāiemaksā norādītajā bankas kontā līdz mēneša pēdējai darba dienai.

 

 

 

 

 

Vecāku iesniegums Mūzikas skolas direktorei

                veidlapu varat lejupielādēt un izdrukāt šeit:

Microsoft Office Word  docx. fails

PDF fails

 

 

 

 

 

 

 

 

2020./2021. mācību gadā paredzētās skolēnu brīvdienas:

rudens brīvdienas – 2020.gada 19.oktobris – 23.oktobris;

ziemas brīvdienas – 2020.gada 21.decembris – 2021.gada 1.janvāris;

pavasara brīvdienas – 2021.gada 15.marts – 19.marts;

vasaras brīvdienas 1.–8.klases un 10.–11.klases skolēniem – 2021.gada 1.jūnijs – 31.augusts

 

 

Līdzfinansējuma samaksas kārtība Tukuma novada profesionālās ievirzes izglītības iestādēs

(nosaka Tukuma novada Domes 2011.gada 26.maija saistošie noteikumi Nr.13 „Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Tukuma novada profesionālās ievirzes izglītības iestādēs”)

Profesionālās ievirzes izglītības programmās:

 priekšmeta apguve pēc mācību plāna 15,00 euro

papildus individuāli 1 mācību stunda nedēļā 30,00 euro

papildus individuāli 0,5 mācību stunda nedēļā 15,00 euro

 

interešu izglītības programma „Sagatavošanas klase”

viena individuāla un viena grupas mācību stunda nedēļā 30,00 euro

 individuāli 1 mācību stunda nedēļā 15,00 euro

 papildus 1 individuāla mācību stunda nedēļā 30,00 euro

 papildus individuāli 0,5 mācību stunda nedēļā 15,00 euro

 interešu izglītības programma „Sagatavošanas klase–Pikolo“ 15,00 euro

 

Noteikumos 2015.gada oktobrī un 2016.gada janvārī tika veikti grozījumi. Noteikumiem mainīts nosaukums un tie papildināti ar 14.3.apakšpunktu, kas nosaka, ka “14. No līdzfinansējuma vecāku maksas 50% apmērā, ar skolas direktora rīkojumu, tiek atbrīvoti:.. 14.3. 14.3. bez vecāku gādības palicis bērns”, kā arī precizēts 14.2.apakšpunkts – 14.2. otrs bērns, ja no vienas ģimenes Skolu apmeklē divi bērni.

Atsevišķos punktos ir veiktas redakcionālas izmaiņas.

 

Detalizētākai informācijai skatīt šo:  PDF dokumentu

 

 

 

Arhīvs
Kalendārs

Facebook