Stīgu instrumentu spēle
Vijoles spēle
Bez vijoles nav iedomājama akadēmiskās mūzikas pastāvēšana, jo vijole plaši pārstāvēta gan dažādos kamermūzikas žanros, gan simfoniskostīgu un citu orķestru sastāvā, kur vijoles iedala divās – pirmo un otro vijoļu – grupās. Vijole ir spilgts solo instruments. To izmanto arī dažādu stilu izklaides un džeza mūzikas atskaņojumos.Vijolei ir gara vēsture, un joprojām dažādās pasaules daļās tiek spēlētas dažāda veida vijoles. Viens no izcilākajiem vijoļu meistariem bija itālietis Antonio Stradivāri.

Uzņemšanas vecums:
• Sagatavošanas klasē – 6-7 gadi
1. klasē (programmā 20V) – 7-8 gadi
Mācību ilgums:
• Sagatavošanas klasē – 1 gads
Programmā 20V – 8 gadi (1.-8.klase; iespēja turpināt mācības 9. klasē, ja vēl nav pabeigta pamatskola un audzēknis vēlas turpināt profesionālo izglītību mūzikā)
Mācību priekšmeti:
• Sagatavošanas klasē – vijoļspēle, mūzikas mācība
Programmā 20V – vijoļspēle, solfedžo, mūzikas literatūra, kolektīvā muzicēšana, vispārējās klavieres

Vijoles spēles pedagogs – Dace Šplīte-Lisova

Kokles spēle

Kokles un koklēšana kā tradicionāla kultūras vērtība iekļauta Latvijas Kultūras kanonā. Tas liecina par kokles īpašo nozīmi kā latviskuma (latviskās identitātes) nesēju, kurā apvienojas tradīcija, jaunrade un simboliskais spēks.

Uzņemšanas vecums:
• Sagatavošanas klasē – 6-7 gadi
1. klasē (programmā 20V) – 7-8 gadi
Mācību ilgums:
• Sagatavošanas klasē – 1 gads
Programmā 20V – 6 gadi (1.-6.klase; iespēja turpināt mācības 7. klasē, ja vēl nav pabeigta pamatskola un audzēknis vēlas turpināt profesionālo izglītību mūzikā)
Mācību priekšmeti:
• Sagatavošanas klasē – kokles spēle, mūzikas mācība
Programmā 20V – kokles spēle, solfedžo, mūzikas literatūra, kolektīvā muzicēšana, vispārējās klavieres

Kokles spēles pedagogs – Kristīne Eltermane