2019.gada 6.novembrī Tukuma Mūzikas skolas komanda skolotājas Ināras Vičmanes vadībā devās uz Talsu Mūzikas skolu, lai piedalītos solfedžo konkursā “GUDRS, VĒL GUDRĀKS”. Dalībai mūs uzaicināja konkursa organizētāja un vadītāja Inta Udodova. Pārbaudījumu saturs tika veidots balstoties uz pašas autores – I.Udodovas sarakstītajām “Mūzikas ābecēm”, kā arī uz viņas izstrādātajām digitālajām mūzikas ābecēm. Bažas radīja mūsu situācija ar digitālajām mūzikas ābecēm. Stundās tās pielietojam ļoti reti, praktiski nemaz, jo skolas solfedžo klasēs nav atbilstošu iekārtu – digitālās tāfeles, kuras diemžēl nevar ielikt klašu mazās kvadratūras dēļ. Mūsu darbošanās notiek caur portatīvo datoru un audzēkņu lielo atbildības sajūtu un apziņu, – ka to, ko nevaram izdarīt klasē, var paveikt mājās pie savas viedierīces.

Konkursam gatavojāmies ar lielu nopietnību, atbildību un ieinteresētību. Strādājot ar digitālajām mācību grāmatām pildījām dažādus interesanti un atjautīgi veidotus uzdevumus.

Konkursā piedalījās Liepājas MS, Dobeles MS, Talsu MS, Saldus MS un mēs. Pasākums aizritēja piecās kārtās – “Zini, vai mini”, “Uzmini nu!”, “Gudrs, vēl gudrāks” (kārta, kurā uz jautājumiem bija jāatbild tikai vienam no komandas dalībniekiem), “Spicā auss”, “Jautājumu karuselis”. Darbus dalībnieki bērni pildīja gan rakstiski, gan arī mutiski bija jāsniedz atbildes pēc dažu sekunžu apdomāšanās. Katra komanda rādīja savu priekšnesumu, kura pamatdoma bija izcelt – akcentēt kādu konkrētu solfedžo elementu.

Mūsu komanda dziedāja Loretas Kitijas Vičmanes sacerēto dziesmu “Vārdu spēks”, kurā kā elementu izcēlām sinkopes dažādību un aktualitāti mūsdienu mūzikā.

Konkursā mums veicās lieliski. Katrā no kārtām ieguvām maksimālo punktu skaitu un ar  lielu punktu pārsvaru ieguvām 1.vietu! Komandas  dalībnieces – Loreta Kitija Vičmane, Madara Diāna Salmane un Helēna Tīna Dubrovska paveica lielu darbu strādājot neskaitāmās  papildstundās, pat brīvdienās.

Rezultāts ir pateicoties viņu darba spējām, milzīgai ieinteresētībai mūzikas teorijā, kā arī viņu neremdināmajai aizrautībai un dzinulim uzzināt, ko jaunu, neierasto uzdevumu veikšanā –  ātrā tempā. Paldies Madarai arī par lielisko ukuleles spēli priekšnesumā. Meitenēm ļoti patika šis konkurss. Noslēgumā visi dalībnieki saņēma saldas dāvaniņas, diplomus un arī skolotāji savai turpmākajai darbībai digitālajā mūzikas vidē saņēma dāvanas no pašas autores – I.Udodovas. Paldies par to! Gaidīsim nākamo uzaicinājumu uz kādu solfedžo konkursu! Un kas zina – varbūt tieši mēs pēc gada aicināsim komandas uz savu solfedžo konkursu….

Komandas vadītāja un teorētisko priekšmetu nodaļas vadītāja

Ināra Vičmane

 

 

Comments are closed.

Arhīvs
Kalendārs

Facebook