Jaunā mācību gada sākums – Zinību diena Tukuma Mūzikas skolas saimei sākās ar skaistu satikšanos mūzikā – svētku koncertu. Mūsu skolas māja ir pārāk maza, lai tajā sapulcētos viss skolas kolektīvs, taču  mūs atkal laipni uzņēma Tukuma Sv.Trīsvienības baznīca un tās  mācītājs Mārcis Zeiferts. Tukumam ir nepieciešama jauna mūzikas skolas ēka – ar koncertzāli, gaišām plašām mācību telpām, bibliotēku, orķestra  un kora mācību klasēm, kur veidot skolai cienīgu mācību vidi.  Atbalstot mūzikas skolas vajadzību pēc skolas ēkas, mācītājs rosināja, ka varbūt jāsāk ar ziedojumu vākšanu skolas celtniecībai, tādejādi panākot simbolisku sākumu šim procesam. Vēlējums, lai M.Zeiferta apsveikuma un garīga stiprinājuma vārdi dod spēku un iedvesmu ikvienam skolas audzēknim, viņu ģimenēm, skolotājiem un visiem, kas piedalās bērnu audzināšanā un izglītošanā.

Mācību gada ieskaņas koncerts bija apsveikums visiem jaunajā mācību gadā. Koncertā pie ērģelēm muzicēja Mārītes Folkbergas audzēknis Pēteris Daniels Zeiferts, uzstājās klavieru duets Evelīna Šmite un Helēna Tīna Dubrovska, pedagogs Jeļena Bērziņa, akordeonists Aleksandrs Grīns, pedagogs Daiga Akmane-Morica-Okmane. Koncertā spēlēja arī skolas flautu ansamblis, pedagogs Dace Pētersone un skolas klarnešu kvartets, pedagogs Normunds Krūmiņš. Visus ar skanīgu dziesmu sveica vokālie ansambļi „Kriksis”  un „Kreksis”, pedagogs un koncertmeistare Ināra Vičmane.

Klausījāmies arī pedagogu muzicēšanu –  Normunda Krūmiņa izjusto klarnetes spēli un lirisko eifonija solo, ko atskaņoja pedagogs Uģis Strauja,  koncertmeistare Inguna Grīnvalde.

Koncerta programmu sakārtoja pedagogs Inguna Grīnvalde, to vadīja direktores vietniece mācību darbā Gita Vanaga.

Koncertā sveicām ilggadīgo skolas direktores vietnieci mācību darbā Ināru Ārgali, sakot lielu pateicību par Tukuma Mūzikas skolai veltītajiem 50 darba gadiem! Sveicām arī Ināras Ārgales darba gaitu turpinātāju skolotāju Gitu Vanagu, vēlot radošu darbu direktores vietnieces amatā!

Pēc koncerta devāmies gājienā uz mūsu skolu. Priekšgalā bundzinieku ansamblis pedagoga Aivara Spriguļa vadībā, pirmklasniekiem rokās krāsaini baloni un ziedi.

Pils ielas galā gājiena dalībniekus sveica pedagogs Māris Rozenbergs ar saviem brašajiem pūtējiem! Pie Mūzikas skolas – Baznīcas ielas 2,  visus aplaimoja silts lietutiņš. Nu bija jādodas iekšā skolā, tā arī lielo bildi nesagaidot! Nekas, arī nākamgad iesim gājienā!

Novēlējums visiem mūzikas skolas audzēkņiem – priecājieties par iespēju mācīties mūzikas skolā, bet apzinieties, ka tas prasa rūpīgu ikdienas darbu.

Novēlu visām mūsu audzēkņu ģimenēm sniegt saviem bērniem vislielāko atbalstu ikdienā, uzmundrināt bērnus, lai viņiem izdotos iepazīt mūzikas pasauli!

 

Skolas direktore Ligita Zemniece

 

          

Comments are closed.

Arhīvs
Kalendārs

Facebook