8.jūnija vakarā Stopiņu novada Ulbrokā Līgo parka estrādē izskanēja Baltijas valstu akordeona ansambļu un orķestru lielkoncerts  „SVINAM  LATVIJU!”

Šāds vērienīgs Latvijā vienīgais akordeona ansambļu un orķestru lielkoncerts notika otro reizi, to organizēja Ulbrokas Mūzikas un mākslas skola sadarbībā ar Stopiņu novada Domi un Ulbrokas kultūras namu.

Lielkoncertā piedalījās 220 akordeona spēlētāji no Auces, Babītes, Baldones, Bēnes, Daugavpils, Dobeles, Ikšķiles, Inčukalna, Jelgavas, Jūrmalas, Kandavas, Ķekavas, Limbažiem, Līvāniem, Madonas, Olaines, Ozolniekiem, Preiļiem, Rēzeknes, Rīgas, Salaspils, Saulkrastiem, Špoģiem, Tukuma, Ulbrokas. Viesojās arī akordeonistu ansamblis no Lietuvas Jaunās Viļņas mūzikas skolas, Igaunijas Tartu 2. mūzikas skolas un profesionālais akordeonists, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas mācībspēks un daudzu jauno akordeonistu autoritāte Artūrs Noviks ar draugiem.

Apvienotais akordeonistu koporķestris atskaņoja populāru, īpaši šim pasākumam atlasītu un sagatavotu repertuāru – latviešu, lietuviešu, igauņu komponistu skaņdarbus, kā arī skaņdarbus, bez kuriem nav iedomājams mūsdienu populārais akordeonistu repertuārs.

Uz skatuves kopā ar audzēkņiem spēlēja visu ansambļu pedagogi. Savu ieguldījumu lielā koncerta skanējumā deva arī Tukuma Mūzikas skolas akordeona ansamblis, skolotāja Daiga Akmane – Morica-Okmane.

Savos iespaidos pēc lielkoncerta dalās Tukuma Mūzikas skolas akordeona spēles skolotāja Daiga Akmane-Morica-Okmane:

            ”Tas bija grandiozs un iedvesmojošs mācību gada noslēgums Latvijas mūzikas skolu akordeonistiem. Mēs esam gandarīti, ka spējām apgūt šo sarežģīto sešu skaņdarbu programmu un kopā ar visiem dažādu paaudžu akordeonistiem būt uz viena emocionālā viļņa lielajā 220 akordeonistu koporķestrī. Es savā dzīvē to izbaudīju pirmo reizi. Koncerts bija unikāls, pirmo reizi tāds vienojošs pasākums visu Latvijas reģionu akordeonistiem kopā  ar kaimiņiem lietuviešiem un igauņiem. Tik dažāds tas bija repertuāra ziņā, kas akordeonu parādīja kā mūsdienīgu un daudzveidīgu mūzikas instrumentu. Mums bija iespēja satikt savus kolēģus no daudzām Latvijas mūzikas skolām, draudzēties un dalīties pieredzē. Es lepojos ar to, ka šī pasākuma organizatore un koporķestra diriģente ir mana Ventspils mūzikas vidusskolas akordeona pasniedzēja Anita Rieksta, kura šobrīd dzīvo un strādā Ulbrokā.”

   

Tukuma Mūzikas skolas skolotāja Daiga Akmane –Morica-Okmane vada Tukuma Mūzikas skolas akordeona klasi, piedalās visos nozīmīgajos reģiona un republikas akordeonistu pasākumos, kopā ar audzēkņiem daudz koncertē, regulāri apmeklē Latvijas akordeonistu asociācijas pasākumus. Skolotājai ļoti rūp, kāda būs mūzikas skolu akordeonistu nākotne.

Spēlēt akordeonu ir interesanti, tādēļ aicinām vēl pieteikties jaunus audzēkņus mācībām akordeona klasē Tukuma Mūzikas skolā.

 Apsveicami, ka mūzikas skolu audzēkņiem tika dota iespēja piedalīties šajā unikālajā lielkoncertā un apliecināt klausītājiem, cik universāls un daudzveidīgs mūzikas instruments ir akordeons!

Ligita Zemniece

Tukuma Mūzikas skolas direktore

Comments are closed.

Arhīvs
Kalendārs

Facebook