Klavierspēle

Pateicoties plašajām skanējuma iespējām un polifoniskajām īpašībām, klavieres ir instruments, bez kura mūsdienu mūzikas dzīve nav iedomājama. Tās ir sastopamas gan akadēmiskajā mūzikā, gan populārās mūzikas žanros, gan džezā, pildot solo instrumenta vai pavadījuma funkcijas, kā arī iekļaujoties dažādu ansambļu un orķestru sastāvā.
Visplašāk pārstāvētā mūsu skolā ir klavierspēles nodaļa.
Uzņemšanas vecums:
• Sagatavošanas klasē – 6-7 gadi
1. klasē (programmā 20V) – 7-8 gadi
Mācību ilgums:
• Sagatavošanas klasē – 1 gads
Programmā 20V – 8 gadi (1.-8.klase; iespēja turpināt mācības 9. klasē, ja vēl nav pabeigta pamatskola un audzēknis vēlas turpināt profesionālo izglītību mūzikā)
Mācību priekšmeti:
• Sagatavošanas klasē – klavierspēle, mūzikas mācība
Programmā 20V – klavierspēle, solfedžo, mūzikas literatūra, kolektīvā muzicēšana
Klavierspēles pedagogi – Ingūna Grīnvalde, Mārīte Folkberga, Mārīte Zute, Naira Mežgale, Natālija Župerka.

Akordeona spēle

Akordeons ir mēlīšu tipa mūzikas instruments, kam gaisu pievada ar rokām darbināmas plēšas, un tas atgādina kasti, kurai vienā pusē ir taustiņi, bet otrajā pusē – pogas.

Uzņemšanas vecums:
• Sagatavošanas klasē – 6-7 gadi
1. klasē (programmā 20V) – 7-8 gadi
Mācību ilgums:
• Sagatavošanas klasē – 1 gads
Programmā 20V – 6 gadi (1.-6.klase; iespēja turpināt mācības 7. klasē, ja vēl nav pabeigta pamatskola un audzēknis vēlas turpināt profesionālo izglītību mūzikā)
Mācību priekšmeti:
• Sagatavošanas klasē – akordeons, mūzikas mācība
Programmā 20V – akordeons, solfedžo, mūzikas literatūra, kolektīvā muzicēšana

Akordeona spēles pedagogs – Daiga Akmane-Morica-Okmane