2019.gada 17.oktobrī Tukuma Mūzikas skolā un Durbes pils zālē norisinājās Tukuma Mūzikas skolas lielākais rudens muzikālais notikums – kamermūzikas festivāls “Rudens krāsas mūzikā”.          

Šogad tajā piedalījās 27 dažādi kameransambļi no 12 Latvijas Mūzikas skolām – Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolas, Pluņģes M.Oginska Mūzikas skolas Lietuvā, Jelgavas Mūzikas vidusskolas, Skrīveru Mūzikas un mākslas skolas, Jāzepa Mediņa Rīgas 1.mūzikas skolas, Babītes Mūzikas skolas, Olaines Mūzikas un mākslas skolas, Mērsraga Mūzikas un mākslas skolas, Jūrmalas Mūzikas vidusskolas, Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas, PIKC Ventspils Mūzikas vidusskolas un Tukuma Mūzikas skolas.
         Visi festivāla dalībnieki bija rūpīgi gatavojušies, pedagogi daudz strādājuši, lai audzēkņu uzstāšanās būtu izteiksmīga un klausītājiem muzikāli baudāma. Koncertu programma iepriecināja ar daudzveidību un atbilstību kamermuzicēšanas tradīcijām. Klavieru dueti, flautu dueti, dažādi trio sastāvi, vijoles un klavieres, vijoles un čelli, kokles un flauta, akordeoni, klavieres, flauta un sitaminstrumenti sastādīja koncerta programmu.

Festivāla atklāšanā visus dalībniekus, pedagogus un vecākus sveica Tukuma novada Domes priekšsēdētāja vietnieks Arvīds Driķis, novēlot bērniem parādīt vislabāko sniegumu un pedagogiem būt gandarītiem par savu audzēkņu uzstāšanos, un arī ģimenēm, audzēkņu vecākiem, lai būtu prieks par saviem bērniem.

Mūsu skolu pārstāvēja divi kameransambļi –  instrumentālais kvintets – klarnetistes Evelīna Putāne, Terēze Ādiņa, Marta Bahira, Madara  Sindija Petkeviča un koncertmeistare Inguna Grīnvalde, pedagogs Normunds Krūmiņš. Vēl uzstājās koklētāju ansamblis – Elēna Šteina, Nora Nameda Vasermane, Ilze Elizabete Muceniece, Katrīna Sapnova un arī ansambļa vadītāja pedagogs Dace Bleikša.

Festivāla noslēguma koncertā Durbes pilī muzicēja mūsu skolas pedagogi Uģis Strauja (eifonijs) un Inguna Grīnvalde (klavieres), viesi no Babītes Mūzikas skolas – ģitāras pedagogs Romans Lulla un čella klases audzēknis Maksims Skibickis, arī Jelgavas Mūzikas vidusskolas čellu ansamblis, pedagogs Sallija Bankevica un koncertmeistars Valdis Tensons.

Koncerta izskaņā Durbes pils zāli pieskandināja Pluņģes un Tukuma mūzikas skolu audzēkņu apvienotais stīgu kamerorķestris, diriģente Violeta Gaubyte. Kopā ar audzēkņiem muzicēja arī mūsu pedagogi Dace Šplīte-Lisova un Ludmila Gorevalova. Drošs un pārliecinošs bija jauno mūziķu priekšnesums, orķestra skanējums izstrādāts un kopā labi saspēlēts arī ar Tukuma Mūzikas skolas vijolniekiem.

Festivāla programmu vadīja skolas direktores vietniece Gita Vanaga, katram priekšnesumam nepieciešamos skatuves sakārtošanas darbus palīdzēja veikt pedagogs Uģis Strauja un audzēknis Kristers Zekunde. Dažu priekšnesumu nodrošināšanā pat vajadzēja pārbīdīt svētku dekorācijas! Skolas telpu dekorēšanā liels paldies skolas dežurantei Kristīnei Kloppei, skolas lietvedei Ingai Krūmiņai. Paldies visam Tukuma Mūzikas skolas kolektīvam par iesaistīšanos un atbalstu, lai festivāls varētu notikt mūsu skolas tik pieticīgajos apstākļos!

Paldies Tukuma Mākslas skolai par sadarbību festivāla balvu sarūpēšanā, uz visām festivāla dalībnieku skolām aizceļoja skaisti bērnu zīmējumi. Paldies arī zemnieku saimniecībai „ Kliblapsas” par skaistajām rudens veltēm mūsu skolas dekorēšanai!

Prieks, ka festivāla diena bija skanīga, krāsaina un muzikālām emocijām bagāta! Gaidīsim visus ciemos arī nākamajā festivālā “Rudens krāsas mūzikā”.

 

Ligita Zemniece

Tukuma Mūzikas skolas direktore

 

   

Comments are closed.

Arhīvs
Kalendārs

Facebook