Pagājis spraigs, ražīgs, izcilu sasniegumu un notikumu piesātināts mācību gads. Rudens sākumā sekmīgi aizvadījām kārtējo skolas akreditāciju. Skolai ir regulāri labi sasniegumi reģiona, valsts, starptautiskos konkursos. Mūsu pozitīvais piemērs ir iestādes piedāvājums un prasme piesaistīt audzēkņus apgūt daudzveidīgu pūšaminstrumentu spēli. Mūsu audzēkņi savas prasmes var pielietot un pilnveidot labi nokomplektētā, ar ilggadējām tradīcijām bagātā, pūtēju orķestrī (pedagogs Māris Rozenbergs) un kolektīvās muzicēšanas dažādās grupās. Jaunāko klašu audzēkņi ir apvienoti jaunāko klašu pūtēju orķestrī (pedagogs Uģis Strauja).

Mācību gada laikā esam piedalījušies 29 dažādos mūzikas konkursos, kuros skolu ir pārstāvējuši  57 audzēkņi solisti, trīs klavieru dueti, 1.-3.klašu vijolnieku ansamblis, klarnešu ansamblis, vokālais ansamblis “Kreksis”, saksofonu kvartets, mūzikas literatūras komanda, konkursos iegūtas godalgotas vietas un žūrijas atzinības. Astoņpadsmit festivālos piedalījās 19 solisti un 16 kolektīvās muzicēšanas vienības.

Audzēkņi, absolventi un pedagogi muzicējuši koncertos, konkursos un festivālos Rīgā, Rojā, Ķemeros, Saldū, Cēsīs, Koknesē, Kandavā, Dundagā, Talsos, Jaunpilī, Smārdē, Jelgavā, Ventspilī, Liepājā, Iecavā, Kuldīgā, Nīcā, Skrīveros, Limbažos, Jūrmalā, Tukumā.

Nozīmīgu vietu mācību procesā ierādām koncertpraksei, audzēkņi un pedagogi šajā sezonā uzstājušies 85 koncertos. Kā atzina audzēkņi, ļoti patīkami bijis uzstāties skaistās zālēs kā Durbes pilī, Jaunmoku pilī un pat Rundāles pils Baltajā zālē. Skola prezentēta arī Lietuvā Pluņģē, Šauļos, Viļņā, uz prāmja „Tallink”.

Tukuma Mūzikas skola ar savu māksliniecisko darbību pilnīgi noteikti kuplina un popularizē  Tukuma novada kultūras dzīvi.  Šajā mācību gadā mūzikas skolas audzēkņi un pedagogi piedalījušies 114 pasākumos.

Pie mums Tukuma Mūzikas skolā regulāri viesojas mākslinieki, bija noorganizēti 7 vieskoncerti:  latviešu kamermūzikas koncerts (Ilona Meija, Ivars Bezprozvanovs, Dzintra Erliha), Jāzepa Mediņa Rīgas MV klarnetistu koncerts, pianistes Dzintras Erlihas klaviermūzikas koncerts, Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas pianistes Elīzas Apines un klarnetistes Alises Gavares koncerts, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas studenta saksofonista Kristapa Vanaga un pianistes Elizabetes Bērziņas koncerts, vijolnieka Daiņa Medjaņika, pianista Jāņa Čudara koncerts Durbes pilī, Ventspils Mūzikas vidusskolas sitaminstrumentu spēles audzēkņu koncerts. Uz šiem koncertiem mūsu skolā aicinājām ikvienu interesentu.

Kā vienmēr, mēs atbalstām daudzu organizāciju lūgumus, kuplināt pasākumus ar audzēkņu vai pedagogu priekšnesumiem.

Mācību gada noslēgumā kā “Gada Audzēkni”  suminājām Gustavu Jākobsonu (saksofona spēle 5.klase, pedagogs Eva Folkberga). Par „Gada Skolotāju”  2018./19.mācību gadā izvēlējām flautas spēles skolotāju Daci Pētersoni. Skolas Atzinības rakstus saņēma 38 audzēkņi un 8 kolektīvi. Pateicības raksti tika pasniegti  34 audzēkņiem un 8 kolektīviem.

Mūsu lieliskie pedagogi un talantīgie audzēkņi prasa jaunas, plašas un piemērotas telpas mūsu tālākas darbības attīstīšanai. Visapkārt – Engurē, Kandavā, Dobelē, Talsos, Kuldīgā, Jūrmalā, Saldū,  Liepājā, Ventspilī un citur ir jaunas mūzikas skolas! Arī mēs Tukumā esam pelnījuši jaunu mūzikas skolu!

 

Tukuma Mūzikas skolas direktore

Ligita Zemniece

 

Comments are closed.

Arhīvs
Kalendārs

Facebook