25.februārī Tukuma Mūzikas skolas zālē notika audzēkņu jaunrades muzikālā pēcpusdiena „OPUS-1”. Solfedžo stundās visi audzēkņi vingrinās mūzikas sacerēšanas uzdevumos, dažiem tas padodas vieglāk, citiem jāpieliek lielākas pūles, lai radītu mūziku. Īpašs prieks par tiem, kas muzikālajā pēcpusdienā piedalās katru gadu, jo vēlas sacerēt un muzicēt ne tikai savam priekam, bet dalīties sacerētajā ar klausītājiem.

Šogad muzikālajā pēcpusdienā „OPUS-1” piedalījās un savus mūzikas sacerējumus atskaņoja 12 audzēknes. Programmā bija skaņdarbi klavierēm:

Elza Katrīna Lapiņa (2.klase) „Čūska un pele”,

Emīlija Šmita (3.klase) „ Zilais gulbis”,

Terēza Josta (3.klase) „ Drebošā lapa”,

Justīne Survillo (4.klase) „Pastaiga”,

Nikolīne Krista Tesļuka (6.klase) „ Pārdomas”,

Helēna Tīna Dubrovska (6.klase) „Taureņu valsis”.

Kā vienmēr aktīvas „OPUS-1” dalībnieces ir kokles klases audzēknes:

Elēna Šteina (3.klase) nospēlēja latviešu tautas dziesmas apdari koklei „Laivā gāju šūpotiesi”,

Nora Nameda Vasermane (6.klase)  atskaņoja skaņdarbu „Atmiņas ”.

Dzirdējām arī skaņdarbus vijolei:

Ulla Katrīna Dubra (5.klase) spēlēja skaņdarbu vijolei solo „ Rītausma”,

Loreta Kitija Vičmane (6.klase) atskaņoja „Spēli ar tautas dziesmu”, koncertmeistare skolotāja Ināra Vičmane.

Koncertā skanēja arī dažas dziesmas:

Adriana Elza Medne (5.klase) nodziedāja pašas sacerēto dziesmu „Rotaļa”, klavieru pavadījumu spēlēja skolotāja Ināra Vičmane, palīdzot dziesmai kļūt vēl krāsainākai.

Skolotāja Ināra Vičmane arī šogad mūs iepriecināja ar savu kompozīciju. Vadot vokālos ansambļus „ Kriksis”  un „ Kreksis”, vienmēr jādomā par interesantu un oriģinālu repertuāru. Krāsņi izskanēja skolotājas radītā latviešu tautas dziesmas apdare „Rūtoj’ saule, rūtoj’bite”, ko atskaņoja 1. – 4.klašu vokālais ansamblis „Kriksis”.

Visiem jaunajiem komponistiem un pedagogiem – Inārai Vičmanei, Velgai Žvirblei, Dacei Bleikšai un Ligitai Zemniecei, kā arī visiem muzikālās pēcpusdienas klausītājiem muzikālu sveicienu sniedza vokālais ansamblis „Kriksis”, izpildot „Es nopinu vainadziņu” (S.Mence; latv.t.dz.vārdi) un „Vidzemnieki – uz Rīgu!” (I.Mežaraups; latv.t.dz.vārdi)  Rapsodijas – kantātes „Nu ir laiks Rīgā braukt” daļa. Klausītāji sajūsmināti aplaudēja mazajām dziedātājām, pateicoties par lielisko uzstāšanos!

Lai audzēkņiem dāvātās nošu burtnīcas pildās ar interesantiem nošu rakstiem un top jaunas kompozīcijas!

 

Ligita Zemniece

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.

Arhīvs
Kalendārs

Facebook