2020.gads teorijas nodaļā līdzīgi kā citās nodaļās, ir sācies ar nopietnu konkursu. 18.janvārī desmit skolas audzēkņi devās uz Lietuvu – Pluņģes Mūzikas un Mākslas skolu, lai piedalītos solfedžo konkursā.

Starptautiskā solfedžo konkursa “Intervālu maģija” nolikums  ļāva piedalīties tikai 5.klases audzēkņiem. Mūsu skolu pārstāvēja – Ulla Katrīna Dubra, Megija Murāne, Linda Zimerte, Marta Pētersone, Elīna Sēle, Terēze Ādiņa, Evelīna Putāne, Adriana Elza Medne, Fiona Alkšbirze, Alise Volkova. Konkurss norisinājās divās kārtās. 1.kārta notika decembrī Tukuma Mūzikas skolā, kad arī uzzinājām, kuri būs īstie – 2.kārtas – Fināla konkursa dalībnieki Pluņģē.

Audzēkņus gatavoja viņu solfedžo skolotājas – Velga Žvirble un Ināra Vičmane. Gatavošanās aizritēja ļoti nopietni un ar vairākām papildstundām – darbojāmies gan darba dienu vakara stundās, gan sestdienās, gan arī pat audzēkņu brīvlaikā bērni bija gatavi nodoties intervālu pasaulei.

Īstā konkursa diena bija interesanta un aizraujoša, bet reizē arī ļoti labi izplānota un noorganizēta. Pluņģes skolā mūs mīļi sagaidīja teorijas skolotājas. Konkursa darbs bija rakstiskā formā – angļu valodā. Kopā bija astoņi uzdevumi. Pirmie divi uzdevumi pārbaudīja audzēkņu dzirdi – bija jāatpazīst dažādi intervāli, kuri tika atskaņoti uz flīģeli diezgan veiklā tempā un pieklusinātā dinamikā. Pārējie uzdevumi pārbaudīja katra konkursanta teorētiskās zināšanas un arīdzan acīgumu un spēju konstruktīvi domāt pat tad, ja šķita, ka ir iestājies pēkšņais apjukums, neziņa un izmisums. Mūzikas teorija nav iedomājama bez matemātiskās domāšanas – loģikas un šajā konkursā tā bija īpaši nepieciešama.

Starptautiskajā konkursā piedalījās divas Lietuvas mūzikas skolas un mēs pārstāvējām Latviju. Sadraudzējāmies ar citiem dalībniekiem, savukārt kolēģes no Klaipēdas Mūzikas skolas solījās mūs jau atkal drīzumā aicināt uz dažādiem konkursiem. Viņi tādus rīko bieži un visām klasēm, jo tādā veidā aktualizē mūsu priekšmetu un vairāk rada interesi audzēkņos. Mācību priekšmetā Solfedžo un mūzikas teorija ir tik daudz radošo uzdevumu, dažādu metožu,  uzdevumu pildīšana, tik lielas iespējas variēt stundās, ka reizēm audzēkņi ir pārsteigti, kad 40.minūtes jau galā, kaut arī šķiet – nu tikai sākām….

Konkursantu darbus vērtēja un analizēja sešas skolotājas – to skaitā arī Ināra Vičmane. Tas nebija viegls darbs, jo reizēm bija jāapspriež un jāizdiskutē katra niecīgākā pieraksta kļūdiņa – cik punktu tā ir vērta. Maksimālais punktu skaits, ko varēja iegūt, bet neviens neieguva bija 146 punkti.

Visi dalībnieki saņēma Pateicības rakstus un dāvaniņas. Daudz dalībnieku saņēma godalgotas vietas – arī mēs.

Terēze Ādiņa un Elīna Sēle ieguva 3.vietu (ped.I.Vičmane).

Evelīna Putāne (ped.I.Vičmane) ieguva 2.vietu.

Adriana Elza Medne (ped.I.Vičmane) ieguva 1.vietu un visā dalībnieku grupā visaugstākos punktus – 142. Līdz maksimumam pietrūka viena intervāla saklausīšana.J

Sveicu visus, VISUS ar lielisko sniegumu konkursā. Jūs VISI esat malači!

Paldies skolotājām par rūpīgi ieguldīto darbu un protams arī direktorei par atbalstu klātienē!

Teorētisko mācību priekšmetu metodiskās komisijas vadītāja

Ināra Vičmane

 

 

Comments are closed.

Arhīvs
Kalendārs

Facebook