Archive for the ‘Jaunumi’ Category

Cienījamie audzēkņu vecāki!
Informējam Jūs, ka no 2021. gada 1. janvāra mainās Tukuma Mūzikas skolas rekvizīti.

Nosaukums: Tukuma novada Dome
Struktūrvienības nosaukums: Tukuma Mūzikas skola
Nodokļa maksātāja reģ. Nr. LV90000050975
Juridiskā adrese: Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
Pakalpojuma saņemšanas vietas adrese: Baznīcas iela 2, Tukums, Tukuma novads, LV-3101

Rēķina apmaksai no 2021.gada 1.janvāra izmantot kādu no šiem kontiem:

SWEDBANK AS: LVHABA0001402040731 HABALV22
SEB BANKA AS: LV36UNLA0050005218803 UNLALV2X
CITADELE AS: LV58PARX0001396060003 PARXLV2X

Veicot maksājumu, maksājuma mērķī lūdzu norādīt rēķina numuru, bērna Vārdu Uzvārdu.

Vecāku līdzfinansējuma maksa kārtējam mēnesim  jāiemaksā norādītajos bankas kontos līdz mēneša pēdējai darba dienai.

Arhīvs
Kalendārs

Facebook