Archive for the ‘Jaunumi’ Category

8.jūnija vakarā Stopiņu novada Ulbrokā Līgo parka estrādē izskanēja Baltijas valstu akordeona ansambļu un orķestru lielkoncerts  „SVINAM  LATVIJU!”

Šāds vērienīgs Latvijā vienīgais akordeona ansambļu un orķestru lielkoncerts notika otro reizi, to organizēja Ulbrokas Mūzikas un mākslas skola sadarbībā ar Stopiņu novada Domi un Ulbrokas kultūras namu.

Lielkoncertā piedalījās 220 akordeona spēlētāji no Auces, Babītes, Baldones, Bēnes, Daugavpils, Dobeles, Ikšķiles, Inčukalna, Jelgavas, Jūrmalas, Kandavas, Ķekavas, Limbažiem, Līvāniem, Madonas, Olaines, Ozolniekiem, Preiļiem, Rēzeknes, Rīgas, Salaspils, Saulkrastiem, Špoģiem, Tukuma, Ulbrokas. Viesojās arī akordeonistu ansamblis no Lietuvas Jaunās Viļņas mūzikas skolas, Igaunijas Tartu 2. mūzikas skolas un profesionālais akordeonists, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas mācībspēks un daudzu jauno akordeonistu autoritāte Artūrs Noviks ar draugiem.

Apvienotais akordeonistu koporķestris atskaņoja populāru, īpaši šim pasākumam atlasītu un sagatavotu repertuāru – latviešu, lietuviešu, igauņu komponistu skaņdarbus, kā arī skaņdarbus, bez kuriem nav iedomājams mūsdienu populārais akordeonistu repertuārs.

Uz skatuves kopā ar audzēkņiem spēlēja visu ansambļu pedagogi. Savu ieguldījumu lielā koncerta skanējumā deva arī Tukuma Mūzikas skolas akordeona ansamblis, skolotāja Daiga Akmane – Morica-Okmane.

Savos iespaidos pēc lielkoncerta dalās Tukuma Mūzikas skolas akordeona spēles skolotāja Daiga Akmane-Morica-Okmane:

            ”Tas bija grandiozs un iedvesmojošs mācību gada noslēgums Latvijas mūzikas skolu akordeonistiem. Mēs esam gandarīti, ka spējām apgūt šo sarežģīto sešu skaņdarbu programmu un kopā ar visiem dažādu paaudžu akordeonistiem būt uz viena emocionālā viļņa lielajā 220 akordeonistu koporķestrī. Es savā dzīvē to izbaudīju pirmo reizi. Koncerts bija unikāls, pirmo reizi tāds vienojošs pasākums visu Latvijas reģionu akordeonistiem kopā  ar kaimiņiem lietuviešiem un igauņiem. Tik dažāds tas bija repertuāra ziņā, kas akordeonu parādīja kā mūsdienīgu un daudzveidīgu mūzikas instrumentu. Mums bija iespēja satikt savus kolēģus no daudzām Latvijas mūzikas skolām, draudzēties un dalīties pieredzē. Es lepojos ar to, ka šī pasākuma organizatore un koporķestra diriģente ir mana Ventspils mūzikas vidusskolas akordeona pasniedzēja Anita Rieksta, kura šobrīd dzīvo un strādā Ulbrokā.”

   

Tukuma Mūzikas skolas skolotāja Daiga Akmane –Morica-Okmane vada Tukuma Mūzikas skolas akordeona klasi, piedalās visos nozīmīgajos reģiona un republikas akordeonistu pasākumos, kopā ar audzēkņiem daudz koncertē, regulāri apmeklē Latvijas akordeonistu asociācijas pasākumus. Skolotājai ļoti rūp, kāda būs mūzikas skolu akordeonistu nākotne.

Spēlēt akordeonu ir interesanti, tādēļ aicinām vēl pieteikties jaunus audzēkņus mācībām akordeona klasē Tukuma Mūzikas skolā.

 Apsveicami, ka mūzikas skolu audzēkņiem tika dota iespēja piedalīties šajā unikālajā lielkoncertā un apliecināt klausītājiem, cik universāls un daudzveidīgs mūzikas instruments ir akordeons!

Ligita Zemniece

Tukuma Mūzikas skolas direktore

     Pagājis spraigs, ražīgs, izcilu sasniegumu un notikumu piesātināts mācību gads. Rudens sākumā sekmīgi aizvadījām kārtējo skolas akreditāciju. Skolai ir regulāri labi sasniegumi reģiona, valsts, starptautiskos konkursos. Mūsu pozitīvais piemērs ir iestādes piedāvājums un prasme piesaistīt audzēkņus apgūt daudzveidīgu pūšaminstrumentu spēli. Mūsu audzēkņi savas prasmes var pielietot un pilnveidot labi nokomplektētā, ar ilggadējām tradīcijām bagātā, pūtēju orķestrī (pedagogs Māris Rozenbergs) un kolektīvās muzicēšanas dažādās grupās. Jaunāko klašu audzēkņi ir apvienoti jaunāko klašu pūtēju orķestrī (pedagogs Uģis Strauja).

Mācību gada laikā esam piedalījušies 29 dažādos mūzikas konkursos, kuros skolu ir pārstāvējuši  57 audzēkņi solisti, trīs klavieru dueti, 1.-3.klašu vijolnieku ansamblis, klarnešu ansamblis, vokālais ansamblis “Kreksis”, saksofonu kvartets, mūzikas literatūras komanda, konkursos iegūtas godalgotas vietas un žūrijas atzinības. Astoņpadsmit festivālos piedalījās 19 solisti un 16 kolektīvās muzicēšanas vienības.

Audzēkņi, absolventi un pedagogi muzicējuši koncertos, konkursos un festivālos Rīgā, Rojā, Ķemeros, Saldū, Cēsīs, Koknesē, Kandavā, Dundagā, Talsos, Jaunpilī, Smārdē, Jelgavā, Ventspilī, Liepājā, Iecavā, Kuldīgā, Nīcā, Skrīveros, Limbažos, Jūrmalā, Tukumā.

Nozīmīgu vietu mācību procesā ierādām koncertpraksei, audzēkņi un pedagogi šajā sezonā uzstājušies 85 koncertos. Kā atzina audzēkņi, ļoti patīkami bijis uzstāties skaistās zālēs kā Durbes pilī, Jaunmoku pilī un pat Rundāles pils Baltajā zālē. Skola prezentēta arī Lietuvā Pluņģē, Šauļos, Viļņā, uz prāmja „Tallink”.

Tukuma Mūzikas skola ar savu māksliniecisko darbību pilnīgi noteikti kuplina un popularizē  Tukuma novada kultūras dzīvi.  Šajā mācību gadā mūzikas skolas audzēkņi un pedagogi piedalījušies 114 pasākumos.

Pie mums Tukuma Mūzikas skolā regulāri viesojas mākslinieki, bija noorganizēti 7 vieskoncerti:  latviešu kamermūzikas koncerts (Ilona Meija, Ivars Bezprozvanovs, Dzintra Erliha), Jāzepa Mediņa Rīgas MV klarnetistu koncerts, pianistes Dzintras Erlihas klaviermūzikas koncerts, Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas pianistes Elīzas Apines un klarnetistes Alises Gavares koncerts, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas studenta saksofonista Kristapa Vanaga un pianistes Elizabetes Bērziņas koncerts, vijolnieka Daiņa Medjaņika, pianista Jāņa Čudara koncerts Durbes pilī, Ventspils Mūzikas vidusskolas sitaminstrumentu spēles audzēkņu koncerts. Uz šiem koncertiem mūsu skolā aicinājām ikvienu interesentu.

Kā vienmēr, mēs atbalstām daudzu organizāciju lūgumus, kuplināt pasākumus ar audzēkņu vai pedagogu priekšnesumiem.

Mācību gada noslēgumā kā “Gada Audzēkni”  suminājām Gustavu Jākobsonu (saksofona spēle 5.klase, pedagogs Eva Folkberga). Par „Gada Skolotāju”  2018./19.mācību gadā izvēlējām flautas spēles skolotāju Daci Pētersoni. Skolas Atzinības rakstus saņēma 38 audzēkņi un 8 kolektīvi. Pateicības raksti tika pasniegti  34 audzēkņiem un 8 kolektīviem.

Mūsu lieliskie pedagogi un talantīgie audzēkņi prasa jaunas, plašas un piemērotas telpas mūsu tālākas darbības attīstīšanai. Visapkārt – Engurē, Kandavā, Dobelē, Talsos, Kuldīgā, Jūrmalā, Saldū,  Liepājā, Ventspilī un citur ir jaunas mūzikas skolas! Arī mēs Tukumā esam pelnījuši jaunu mūzikas skolu!

 

Tukuma Mūzikas skolas direktore

Ligita Zemniece

 

Tukuma Mūzikas skolas koklētāju ansamblis skolotājas Daces Bleikšas vadībā 24.maijā piedalījās XIX Žemaitijas un Klaipēdas reģionu tautas mūzikas ansambļu un orķestru festivālā, kas norisinājās Tukuma sadraudzības pilsētā Pluņģē.

Festivālā piedalījās vairāk kā 400 dalībnieku no Žemaitijas un Klaipēdas reģionu mūzikas skolām un divi ārvalstu kolektīvi – no Vīlandes mūzikas skolas Igaunijā un  Tukuma Mūzikas skolas, kas pārstāvēja Latviju.

M.Oginska vārdā nosauktajā Pluņģes mūzikas skolas  skaistajā dārzā uz lielas uzbūvētas skatuves raibā rindā cits pēc cita muzicēja lietuviešu etnogrāfisko instrumentu ansambļi –  skuduču ansamblis, birbīnu orķestris, kankļu orķestri, piedaloties arī dziedātājiem un dejotājiem.

Foto no kreisās: Tukuma Mūzikas skolas koklētāju ansambļa dalībnieces – Elēna Šteina, Ilze Elizabete Muceniece, skolotāja Dace Bleikša un Nora Nameda Vasermane.

 

 

Šogad Tukuma Mūzikas skolu absolvēja 28 talantīgi, mērķtiecīgi, centīgi un veiksmīgi jaunieši 10 izglītības programmās.

10.maija vakarā Tukuma Mūzikas skolas zālē izskanēja plašs absolventu koncerts, kurā katrs audzēknis atskaņoja vienu skaņdarbu no skolas beigšanas eksāmena programmas. Klausītāji veltīja jaunajiem mūziķiem saviļņojošus aplausus, jo bija prieks un sajūsma par mūzikas skolā apgūto muzicēšanas prasmi.

Apliecības par profesionālās izglītības iegūšanu svinīgi tika svinīgi pasniegtas skolas izlaidumā 17.maija vakarā Tukuma pilsētas Kultūras namā. Apliecības izglītības programmā Taustiņinstrumentu spēle – Klavierspēle saņēma 10 pianisti – Endia Auna, Eva Blumberga, Maija Erlate, Santa Graumane, Reina Paula Kreicberga, Kristiāna Millere, Dāvids Penders, Emīls Razdobrejevs, Aleksandra Šatalova, Nameda Zariņa. Skolu absolvēja divi akordeonisti – Ramina Ivanova un Gints Jurševics, trīs vijolnieces Madara Kļaviņa, Anna Pūliņa un Irina Savčenko. Kokles spēli absolvēja Ilze Elizabete Muceniece. Flautas klasi absolvēja Inga Cīrule un Selīna Guna Puriņa, Klarnetes klasi –  Alise Bitere un Kārlis Kugelāns. Šogad četri saksofona klases absolventi –  Paula Krēvica, Karlīna Leimane, Dāvis Stalažs, Melisa Votinova. Trompetes spēli absolvēja Reinis Zvirbulis un Trombona spēli – Kaspars Grīnbergs. Izglītības programmu Sitamo instrumentu spēle pabeidza Rainers Grigors un Emīls Lisovs.

Ļoti lepojamies ar audzēkņiem, kuri mācību gados ir godam pārstāvējuši Tukuma Mūzikas skolu nozīmīgos konkursos un saņēmuši augstu profesionālu novērtējumu. Paldies visiem pedagogiem par godprātīgo darbu!

Ar Tukuma Mūzikas skolas Atzinības rakstu tika apbalvoti absolventi:

Eva Blumberga, Emīls Lisovs, Endia Auna, Karlīna Leimane, Reina Paula Kreicberga, Inga Cīrule, Kārlis Kugelāns, Paula Krēvica.

Skolas Pateicību saņēma absolventi: Santa Graumane, Kristiāna Millere, Aleksandra Šatalova, Gints Jurševics, Irina Savčenko, Anna Pūliņa, Ilze Elizabete Muceniece un Melisa Votinova.

Ar muzikāliem priekšnesumiem izlaidumu kuplināja pedagogi Dace Pētersone un Mārīte Folkberga, uz skatuves muzicēja absolventi Eva Blumberga,  Gints Jurševics, Anna Pūliņa, Irina Savčenko, Madara Kļaviņa, audzēkņi Alise Dubrovska, Klarnešu kvartets un koncertmeistare Karlīne Baltiņa, Gustavs Jākobsons, Edgars Ķinķeris un Dominiks Kleins un viņu koncertmeistari. Izlaiduma noslēgumā absolventes Melisas Votinovas daudzpusīgais talants atspoguļojās arī viņas muzikālajā jaunradē, Melisas dziedātā dziesma bija kā panākumu vēlējums visiem absolventiem turpmākajā dzīvē.

Absolventi ar priekšnesumiem, sirsnīgiem vārdiem un ziedu sveicieniem godināja savus vecākus, skolotājus, skolas vadību. Sirsnīgus paldies vārdus uzklausīja arī vecāki, kas pratuši motivēt savus bērnus muzikālajai izglītībai. Vecāku vārdā Aija Balandiņa pateicās skolai, skolotājiem par ieguldīto darbu, audzinot jaunos mūziķus.

Esam gandarīti, ka šī mācību gada izlaidums devis garīgi bagātus, mūzikā izglītotus  jauniešus.

 

Tukuma Mūzikas skolas direktore

Ligita Zemniece

 

 

14.maijā Tukuma Mūzikas skolas audzēkņi un viņu pedagogi devās uz Rundāles pili, lai kopā ar Pilsrundāles MMS, Iecavas MMS, Kokneses MS, Rīgas 3.Mūzikas skolas, Bauskas MMS un Biržu V.Jakubena Mūzikas skolas (Lietuva) audzēkņiem piedalītos  “Pavasara koncertā Rundālē”.

Mūsu skolu pārstāvēja 2.flautas klases audzēkne Elēna Lisova (pedagogs Dace Pētersone, koncertmeistare Mārīte Folkberga). Elēnas Lisovas izjustajā sniegumā Rundāles pils karaliskajās velvēs atbalsojās Džona Rattera skaņdarbs “Šansons”. 

Ar muzikāli daudzveidīgu uzstāšanos Rundāles pils Baltajā zālē izcēlās mūsu skolas saksofonu kvartetsGustavs Jākobsons, Karlīna Leimane, Deivids Riekstiņš un Melisa Votinova. Pedagogs Eva Folkberga kvarteta priekšnesumā  bija iekļāvusi gan kolorīto Pedro Iturralde  “Grieķu svītu”, gan skaņdarbus no mūsdienu populārās mūzikas.

Mūsu audzēkņu muzicēšanu klausījās un savos foto iemūžināja arī daudzie japāņu, vācu, franču un citi tūristi, kas tajā laikā viesojās Rundāles pilī.

Mēs paspējām gan skaisti muzicēt, gan izstaigāt vareno Rundāles pili, jūsmojot par cilvēku paveikto, kas joprojām valdzina ar savu mākslas vērtību.

 

Ligita Zemniece

   

 

Koncerts

   Jau 2018.gada novembrī Tukuma Mūzikas skolas vokālais ansamblis “Kreksis” saņēma uzaicinājumu piedalīties Valsts izglītības satura centra organizētajā II Latvijas izglītības iestāžu Tautas mūzikas festivālā, kurš nu jau notika šogad – 2019.gada 26. aprīlī Limbažos. Festivāla laikā aptuveni 200 bērnu un jauniešu no visas Latvijas – Liepājas, Krāslavas, Daugavpils, Līvāniem, Valmieras, Cēsīm, Rīgas un Limbažiem, muzicēja ielu koncertos, Limbažu bērnudārzos un festivāla lielkoncertā „Spēlē, spēlmani, es gavilēšu!”, kurš notika plkst.17.00 Limbažu kultūras namā. Koncertā piedalījās vokālie un instrumentālie ansambļi, koklētāju ansambļi, tautas mūzikas ansambļi un kapelas.

Kopā ar “Kreksi” uz Limbažiem devās daļa no vecāko klašu vijolnieku ansambļa un skolotāja Dace Šplīte – Lisova, kā arī flautiste Elēna Lisova. Dienas vidū uzstājāmies Burtnieku ielas pagalmā, bet vakarā –lielkoncertā.  Sākumā katrs no septiņpadsmit dažādu sastāvu kolektīviem uzstājās ar individuālu priekšnesumu, bet noslēgumā kopkoris ar koporķestri, kurā piedalījās arī mūsu vijolnieces – Dace Šplīte – Lisova, Irina Savčenko, Tīna Šneidere, Loreta Kitija Vičmane un Anna Pūliņa – izpildīja komponista Imanta Mežaraupa rapsodiju – kantāti „Nu ir laiks Rīgā braukt” diriģenta Jāņa Grigaļa vadībā. 

Diena bija izdevusies – saulīte sildīja, uzņemšana bija lieliska, katrs svētku dalībnieks saņēma dāvaniņas gan no VISC, gan arī no Limbažu novada iestādēm.

Pasākumu režisore bija Inga Cipe. Koncertu filmēja Re:tv. Pēc pasākuma skolotājus sveica arī Neformālās izglītības departamenta direktore Agra Bērziņa.

Paldies projekta vadītājai Antrai Strikaitei par burvīgo dienu Limbažos, par uzaicinājumu piedalīties šādā pasākumā. Paldies arī komponistei un Limbažu vokālā ansambļa “Pogas” vadītājai Dace Robulei par sirsnību un  atsaucību dienas garumā.

 

                                                                                           

Vokālā ansambļa “Kreksis”vadītāja un koncertmeistare

Ināra Vičmane

 

 

12. aprīlī Tukuma Mūzikas skolas audzēkņiem bija iespēja doties uz Rīgu, lai Lielajā ģildē apmeklētu LNSO koncerta “LNSO, Kristīne Balanas un Jānis Liepiņš” ģenerālmēģinājumu, ko klausījās skolēni no visas Latvijas. Koncerta programmā bija trīs lieli opusi:

  • Čārlzs AIVSS The Unanswered Question
  • Ēriks Volfgangs KORNGOLDS Vijolkoncerts
  • Sezārs FRANKS Simfonija re minorā

Koncerta programmas komentārā Orests Silabriedis raksta:

„Amerikas avangards: agrīnais modernists Čārlzs Aivss uzdod neatbildamus jautājumus un fascinē klausītājus ar spēcīgiem simfoniskiem žestiem. Kinomūzikas klasika: ievērojamais Holivudas filmmūzikas autors Ēriks Volfgangs Korngolds dāsni gulda kinematogrāfiskus iespaidus savā Vijolkoncertā un pat nenojauš, cik spoža starptautisku konkursu laureāte no Latvijas reiz liks to savā repertuārā. Visubeidzot franču romantisms: atturīgais ērģeļu pavēlnieks Sezārs Franks simfoniskā orķestra krāsās runā aizkustinoši un atklāti.”

Koncerta diriģents bija Jānis Liepiņš, koncertā piedalījās soliste vijolniece Kristīne Balanas. Viņi abi reiz kļuvuši “Lielās mūzikas balvas” laureātiem kategorijā “Gada jaunais mākslinieks”, bet uz vienas skatuves uzstājas pirmoreiz.

Laikraksts The Times raksturojis latviešu vijolnieci Kristīni BALANAS kā “žilbi-noši virtuozu” mūziķi. Viņa ir viena no visstraujāk plaukstošajiem talantiem uz pasaules skatuvēm, prestižās Latvijas Lielās mūzikas balvas 2017 laureāte kategorijā “Gada jaunais mākslinieks”. Kristīne absolvējusi Karalisko Mūzikas akadēmiju, kur viņa mācījās pie Ģerģa Pauka, un Hansa Eislera Mūzikas augstskolu Koljas Blahera klasē, savukārt patlaban viņas mentors ir Leonīds Kavakoss. Kristīne spēlē 1787. gada Antonio Graņāni vijoli, ko viņai laipni aizdevis The Little Butterfly fonds ar Bēra Starptautiskās vijoles biedrības starpniecību.

Jānis LIEPIŅŠ ir Latvijas Nacionālās operas diriģents kopš 2014.–2015. gada sezonas, no 2012. līdz 2018. gadam Jānis Liepiņš vadīja kori “Kamēr…”.

Mūsu skolas audzēkņi bija sajūsmā par jaunajiem māksliniekiem, par ļoti skaisto mūziku un vienreizējo orķestra skanējumu, kuru visā pilnībā var izbaudīt, klausoties koncertu klātienē.

Mūzikas skolu audzēkņus starpbrīdī uzrunāja valsts prezidenta kundze, LNSO patronese, Iveta Vējone, vijolniece Kristīne Balanas, diriģents Jānis Liepiņš un muzikoloģe Liene Jakovļeva.

Ligita Zemniece

Arhīvs
Kalendārs