Šogad Tukuma Mūzikas skolu absolvēja 28 talantīgi, mērķtiecīgi, centīgi un veiksmīgi jaunieši 10 izglītības programmās.

10.maija vakarā Tukuma Mūzikas skolas zālē izskanēja plašs absolventu koncerts, kurā katrs audzēknis atskaņoja vienu skaņdarbu no skolas beigšanas eksāmena programmas. Klausītāji veltīja jaunajiem mūziķiem saviļņojošus aplausus, jo bija prieks un sajūsma par mūzikas skolā apgūto muzicēšanas prasmi.

Apliecības par profesionālās izglītības iegūšanu svinīgi tika svinīgi pasniegtas skolas izlaidumā 17.maija vakarā Tukuma pilsētas Kultūras namā. Apliecības izglītības programmā Taustiņinstrumentu spēle – Klavierspēle saņēma 10 pianisti – Endia Auna, Eva Blumberga, Maija Erlate, Santa Graumane, Reina Paula Kreicberga, Kristiāna Millere, Dāvids Penders, Emīls Razdobrejevs, Aleksandra Šatalova, Nameda Zariņa. Skolu absolvēja divi akordeonisti – Ramina Ivanova un Gints Jurševics, trīs vijolnieces Madara Kļaviņa, Anna Pūliņa un Irina Savčenko. Kokles spēli absolvēja Ilze Elizabete Muceniece. Flautas klasi absolvēja Inga Cīrule un Selīna Guna Puriņa, Klarnetes klasi –  Alise Bitere un Kārlis Kugelāns. Šogad četri saksofona klases absolventi –  Paula Krēvica, Karlīna Leimane, Dāvis Stalažs, Melisa Votinova. Trompetes spēli absolvēja Reinis Zvirbulis un Trombona spēli – Kaspars Grīnbergs. Izglītības programmu Sitamo instrumentu spēle pabeidza Rainers Grigors un Emīls Lisovs.

Ļoti lepojamies ar audzēkņiem, kuri mācību gados ir godam pārstāvējuši Tukuma Mūzikas skolu nozīmīgos konkursos un saņēmuši augstu profesionālu novērtējumu. Paldies visiem pedagogiem par godprātīgo darbu!

Ar Tukuma Mūzikas skolas Atzinības rakstu tika apbalvoti absolventi:

Eva Blumberga, Emīls Lisovs, Endia Auna, Karlīna Leimane, Reina Paula Kreicberga, Inga Cīrule, Kārlis Kugelāns, Paula Krēvica.

Skolas Pateicību saņēma absolventi: Santa Graumane, Kristiāna Millere, Aleksandra Šatalova, Gints Jurševics, Irina Savčenko, Anna Pūliņa, Ilze Elizabete Muceniece un Melisa Votinova.

Ar muzikāliem priekšnesumiem izlaidumu kuplināja pedagogi Dace Pētersone un Mārīte Folkberga, uz skatuves muzicēja absolventi Eva Blumberga,  Gints Jurševics, Anna Pūliņa, Irina Savčenko, Madara Kļaviņa, audzēkņi Alise Dubrovska, Klarnešu kvartets un koncertmeistare Karlīne Baltiņa, Gustavs Jākobsons, Edgars Ķinķeris un Dominiks Kleins un viņu koncertmeistari. Izlaiduma noslēgumā absolventes Melisas Votinovas daudzpusīgais talants atspoguļojās arī viņas muzikālajā jaunradē, Melisas dziedātā dziesma bija kā panākumu vēlējums visiem absolventiem turpmākajā dzīvē.

Absolventi ar priekšnesumiem, sirsnīgiem vārdiem un ziedu sveicieniem godināja savus vecākus, skolotājus, skolas vadību. Sirsnīgus paldies vārdus uzklausīja arī vecāki, kas pratuši motivēt savus bērnus muzikālajai izglītībai. Vecāku vārdā Aija Balandiņa pateicās skolai, skolotājiem par ieguldīto darbu, audzinot jaunos mūziķus.

Esam gandarīti, ka šī mācību gada izlaidums devis garīgi bagātus, mūzikā izglītotus  jauniešus.

 

Tukuma Mūzikas skolas direktore

Ligita Zemniece

 

Comments are closed.

Arhīvs
Kalendārs

Facebook