Gājiens       

     Tukuma Mūzikas skolai 2017./2018.mācību gads būs īpašs, jo atzīmēsim skolas 90.gadskārtu. Domāsim par mūsu audzēkņiem, lai viņiem izdodas iemīlēt mūziku, apgūt izvēlētā mūzikas instrumenta spēli un ar prieku muzicēt! Skolotājiem novēlu – katru mācību stundu sniegt saviem audzēkņiem ierosmi mūzikas apguvei, atraisīt bērnos interesi par mūziku un vēlēšanos spēlēt arvien labāk. Esiet radoši un iedvesmas pilni!

Jauno mācību gadu 1.septembrī uzsākām ar koncertu Tukuma Sv.Trīsvienības baznīcā, kura programmu izveidoja skolotāja Inguna Grīnvalde. Koncertā uzstājās audzēkņi Artūrs Dakša, Karlīne Baltiņa, Haralds Apinis, Helēna Tīna Dubrovska, Evelīna Šmita, Loreta Kitija Vičmane, Laura Kristiāna Vičmane, Regnārs Auziņš, Emīls Lisovs, skolas vokālie ansambļi “Kriksis” un “Kreksis”, kā arī skolotāji Normunds Krūmiņš, Dace Pētersone, Mārīte Folkberga, Inguna Grīnvalde, Ināra Vičmane, Natālija Župerka.

Mācītājs Mārcis Zeferts, uzrunājot skolas saimi, atzina, ka to, ko cilvēks sēj, viņš arī pļauj. “Mācīšanās un zināšanu apguve, mūzika, dzīve ir sēšana, taču sētais nekur nepazūd – skolotājiem ir milzīgs prieks, kad viņu audzēkņi iet pasaulē, iegūst pieredzi un atgriežas. Tie ir augļi, tas ir gandarījums, kas piepilda apcirkņus.”

Pēc koncerta organizētā gājienā devāmies uz mūzikas skolu, priekšgalā skolotāja Aivara Spriguļa bundzinieki. Jauku pārsteigumu ar savu saksofonistu ansambli bija sagatavojusi skolotāja Eva Folkberga, sveicot gājiena dalībniekus ar muzikālu priekšnesumu Brīvības laukumā. Pils ielu pieskandināja Māra Rozenberga vadītais skolas pūtēju orķestris. Skolas saimniecības pārzinis Didzis Milts bija parūpējies, lai pirmklasnieku rokās būtu krāsaini baloni ar dažādām nošu zīmēm, savukārt mūsu lietvede Inga Krūmiņa dāvāja pirmklasniekiem skolas nozīmītes. Ziedi, smaidi, prieks vecāku un  skolotāju sejās!

Ejot gājienā, domāju par jauno mūzikas skolu, kas noteikti tiks celta Tukumā. Mums visiem par to jādomā, jārunā, jāskaidro sabiedrībai, kāpēc arī Tukumā ir vajadzīga jauna, mūsdienu prasībām atbilstoša, mūzikas skola. Mēs ceram skolas simtgadi sagaidīt jaunā un skaistā ēkā!

Skolas direktore Ligita Zemniece

 

Comments are closed.

Arhīvs
Kalendārs