Ligita Zemniece 

Tukuma Mūzikas skolas direktore, mūzikas teorētisko priekšmetu skolotāja

 

 

Ināra Ārgale 

Direktores vietniece mācību darbā, klavierspēles skolotāja

 

 

Mārīte Folkberga

Klavierspēles skolotāja

 

 

 


Inguna Grīnvalde

Klavierspēles skolotāja. Beigusi Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju, bakalaura grāds mūzikas pedagoģijā, profesionālais maģistra grāds mūzikā. Tukuma Mūzikas skolā strādā no 1981. gada un ir arī skolas absolvente.

Skolotāja saka, ka spēlēt mūziku – tā ir Dieva dāvana. Kas tiek darīts ar šo dāvanu, tas paliek katra paša ziņā. Šīs dāvanas vērtība neslēpjas koncertu skaitā vai nopelnītajā naudā. Tas ir veids kā mūzika bagātina tavu dzīvi, veido Tevi par labāku cilvēku un piedāvā vietu kur iet, kad visa pārējā dzīve ir sagriezusies ar kājām gaisā.

Aleksandra Černišova

Klavierspēles skolotāja. Beigusi Latvijas Valsts koservatoriju, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmiju, maģistra grāds pedagoģijā. Tukuma Mūzikas skolā strādā no 1974. gada un ir arī skolas absolvente.

Skolotāja aicina jebkuru bērnu iepazīties ar mūzikas karalienes zemi, kurā var smelties dvēseles harmoniju un daiļu pasaules uztveri.

Daina Dzene

Klavierspēles skolotāja

 

 

 

Gita Vanaga

Mūzikas teorētisko priekšmetu skolotāja

 

 

 

Daiga Akmane – Morica – Okmane

Akordeona spēles skolotāja, izglītības programmas Taustiņinstrumentu spēle – Akordeona spēle vadītāja. Beigusi Ļeņingradas (Sanktpēterburgas) Valsts Kultūras institūtu. Tukuma Mūzikas skolā strādā no 1988. gada un ir skolas absolvente.

Par akordeonu skolotāja saka:

– Manuprāt akordeons ir instrumentu karalis, jo savos reģistros slēpj vijoļu, flautas un pat ērģeļu skaņas.

Mārīte Zute

Klavierspēles skolotāja

 

 

 

Sanita Šteina

Flautas spēles skolotāja.  Beigusi Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju, profesionālais bakalaura grāds mūzikas pedagoģijā. Tukuma Mūzikas skolā strādā no 1995. gada un ir skolas absolvente.

“Dziedošs, skanīgs, mazs un viegli pārnēsājams instruments, kuru var spēlēt arī radu un draugu pulkā,” saka skolotāja par flautu.

Normunds Krūmiņš

Klarnetes spēles skolotājs,  izglītības programmas Pūšaminstrumentu spēle programmas vadītājs.Beidzis Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju, mūzikas bakalaura grāds klarnetes specialitātē , mākslas maģistra grāds militārā orķestra diriģēšanas specialitātē. Tukuma Mūzikas skolā strādā no 2002. gada un ir skolas absolvents.

”Pirms 300 gadiem radītā klarnete ir   instruments  ar kristāliski dzidru un reizē arī ar tumšu, samtainu, dvēselisku  skanējumu,  kurš mūzikā spēj atklāt visdziļākās jūtas, skanot solo, ansamblī vai  orķestrī”, saka skolotājs.

Aivars Sprigulis

Sitaminstrumentu spēles skolotājs. Beidzis Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju, profesionālais bakalaura grāds mūzikas pedagoģijā. Tukuma Mūzikas skolā strādā no 2000. gada un ir skolas absolvents.

“Ritms – viens no mūzikas pamatiem, kuru veido sitaminstrumenti”, saka skolotājs.

Dace Šplīte – Lisova

Vijoļspēles skolotāja, izglītības programmas Stīgu instrumentu spēle vadītāja

 

Dace Bleikša

Dace Bleikša

Kokles spēles skolotāja. 2010. gadā ieguvusi profesionālā bakalaura grādu kokles spēlē Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā.2012. gadā maģistra grādu mūzikas pedagoģijā Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā.  Tukuma Mūzikas skolā strādā no 2012. gada.

Ināra Vičmane Ināra Vičmane

Mūzikas teorētisko priekšmetu skolotāja

 

 

 

Eva Folkberga

Saksofona spēles skolotāja

 

 

Māris Rozenbergs

Metāla pūšaminstrumentu spēles skolotājs, skolas pūtēju orķestra diriģents.Beidzis Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju, profesionālais bakalaura grāds mūzikas pedagoģijā. Tukuma Mūzikas skolā strādā no 1986. gada.

”Mans mērķis ir iesaistīt audzēkņus kolektīvajā muzicēšanā, radot  interesi, lai  viņi varētu attīstīt savu muzikalitāti un spēlēšanas iemaņas”, saka skolotājs.

Jeļena Bērziņa

Klavierspēles skolotāja, izglītības programmas Taustiņinstrumentu spēle – Klavierspēle vadītāja

 

 

Ludmila Gorevalova

Vijoļspēles skolotāja

 

 

 

Margita Biezaite

Klavierspēles skolotāja

 

 

 

Natālija Župerka

Klavierspēles skolotāja

 

 

Solvita Priede

Klavierspēles skolotāja

 

 

            Dace Pētersone

                                               Flautas spēles skolotāja. Beigusi Rīgas       Pedagoģijas un izglītības

                                               vadības augstskolu, bakalaura grāds mūzikas pedagoģijā. Tukuma

                                               Mūzikas skolā strādā no 2012. gada un ir skolas absolvente.

Arhīvs
Kalendārs